E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProběhlé události

Pozvánka na přednášky prof. Yonathana Ansona

Pozvánka na přednášky prof. Yonathana Ansona

Dovolujeme si vás pozvat na přednášky prof. Yonathana Ansona z Dept. of Social Work, Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel, které se uskuteční na PřF UK a na VŠE.

Datum konání 20.2.2017

Předávání Studentských certifikátů SAS 2016

Předávání Studentských certifikátů SAS 2016

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a SAS Institute Česká republika si Vás dovolují pozvat na Předávání Studentských certifikátů SAS 2016.

Datum konání 22.9.2016

XLVI. konference České demografické společnosti – Program

XLVI. konference České demografické společnosti – Program

Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá XLVI. konferenci na téma MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY.

Datum konání 26.5.2016 - 27.5.2016

Vyhlášení výběrového řízení na studijní místa v zahraničí

Vyhlášení výběrového řízení na studijní místa v zahraničí

Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci LLP Erasmus+ výběrové řízení na studijní místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2016-2017. Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra uzavřena s partnerskými institucemi na příští akademický rok bilaterální dohody.

Datum konání 24.2.2016 - 25.2.2016

Fakultní vědecká konference 2015

Fakultní vědecká konference 2015

Na Fakultní vědecké konferenci budou uděleny Ceny děkana pro mladé vědecké pracovníky, kde bude oceněna také RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. z naší katedry.

Datum konání 10.11.2015

Kategorie: