E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZměna termínu přihlášení se k tématu diplomové práce

Nový termín, do kdy se studenti musí přihlásit v SIS k nějakému tématu diplomové práce byl stanoven na 9. 1. 2022.

Na základě dohody garantů NMgr studijních programů na geografické sekci a schválení proděkana pro studijní záležitosti došlo u našeho NMgr studijního programu ke změně termínu pro přihlášení studentů k tématům diplomových prací.

Nový termín, do kdy se studenti musí přihlásit v SIS k nějakému tématu diplomové práce byl stanoven na 9. 1. 2022.

Termín pro závazné přidělení prací zůstává dle harmonogramu akademického roku na 17. 1. 2022.

Přihlášení k tématům bakalářských prací v SIS zůstává na avizovaný termín 6. 12. 2021.

Publikováno: Pondělí 29.11.2021 09:00

Akce dokumentů