E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel RNDr. Pavel Čtrnáct

V pondělí 31. července 2017 zemřel ve věku nedožitých 67 let RNDr. Pavel Čtrnáct, významná osobnost české demografie.

Ačkoliv byl RNDr. Pavel Čtrnáct profesně spjat především s Český statistickým úřadem, jeho odbornost, zkušenosti a přehled nejenom v demografické problematice jej častokrát přivedly do komisí statních doktorských zkoušek na katedře demografie a geodemografie PřF UK, včetně přijetí role oponenta hned několika dizertačních prací. 

Velké zásluhy měl mj. také na rozvoji České demografické společnosti, které byl dlouholetým členem a několik funkčních období také členem jejího Hlavního výboru, stejně jako na fungování časopisu Demografie, kde byl členem a posléze i předsedou redakční rady. U příležitosti jeho 60. narozenin byl právě v časopise Demografie uveřejněn medailonek, který shrnuje jeho odbornou činnost nejenom na poli demografie. 

Rozloučení s Pavlem Čtrnáctem proběhlo v kruhu rodinném.

Katedra demografie a geodemografie PřF UK s odchodem Pavla Čtrnácta ztrácí nejenom odborného spolupracovníka, ale také kolegu, který svým často klidným a laskavým přístupem dokázal vysvětlit, diskutovat i pomoci pochopit nejednu (nejenom) demografickou problematiku.

Přiložený soubor: Pavel Čtrnáct.pdf
Další soubor: Čtrnáct 60 let.pdf
Publikováno: Pátek 04.08.2017 20:00

Akce dokumentů