E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel prof. Zdeněk Pavlík

S velkou lítostí oznamujeme, že nás ve věku nedožitých 90 let navždy opustil jeden z nejvýznamnějších českých demografů a zakladatel naší katedry prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

Zdeněk Pavlík byl spoluzakladatelem Československé/České demografické společnosti, v letech 1977–1999 stál v jejím čele jako předseda a následně čestným předsedou. V roce 1990 založil katedru demografie a geodemografie PřF UK, působil i na dalších akademických pracovištích (VŠE v Praze, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), patnáct let byl členem České statistické rady.

Pan profesor byl autorem a spoluautorem celé řady odborných publikací. Za zmínku pak stojí především dosud používaná učebnice Základy demografie.

Zdeněk Pavlík byl výraznou osobností nejenom v rámci české demografie, ale patřil mezi významné evropské demografy.

Pane profesore, budete nám chybět!

 

Publikováno: Sobota 12.12.2020 20:00

Akce dokumentů