E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel Ing. Milan Kučera

Ve čtvrtek 1. února 2018 zemřel ve věku 88 let Ing. Milan Kučera, zakládající člen Československé (dnes České) demografické společnosti, který působil také na katedře demografie a geodemografie.

Ing. Kučera navždy zůstane jednou z nejvýraznějších postav československé, resp. české demografie celé druhé poloviny dvacátého a počátku tohoto století. Kromě založení ČSDS v roce 1964 stál také u zrodu revue Demografie vycházející od roku 1959. Byl spoluautorem první oficiální československé prognózy obyvatelstva z přelomu let 1952 a 1953 i všech dalších oficiálních populačních prognóz v následujících třiceti letech.

Ve funkci ředitele odboru, vedoucího oddělení sčítání lidu a vedoucího oddělení statistických šetření ČSÚ se zásadním způsobem zasloužil o úspěch československých sčítání lidu z roku 1970 a 1980, mikrocenzů konaných v 70. a 80. letech, stejně jako dalších statistických výběrových šetření té doby. Jeho práce a odborné expertízy našly široké uplatnění při formulaci populační a rodinné politiky i při tvorbě koncepcí a plánování územního a regionálního rozvoje u nás.

Na počátku 90. let Ing. Kučera, po dosažení důchodového věku a ukončení úspěšné statistické kariéry, přešel do Sociologického ústavu ČSAV. V roce 1993 nastoupil na Katedru demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde přednášel až do roku 2004. Ani poté se však od demografie neodpoutal a dále se zajímal o život demografické komunity – účastnil se akcí ČDS, spolupracoval při řešením výzkumných úkolů, psal recenze a posudky, přispíval do časopisu Demografie i Zpravodaje ČDS.

Česká demografie však s odchodem kolegy Milana Kučery neztrácí jen prvotřídního odborníka a významnou část své autentické paměti, ale také jednu ze svých velkých osobností, člověka, jehož jednání za žádných okolností nepostrádalo slušnost, přirozenou skromnost a výrazný lidský rozměr. Takového si Ing. Milana Kučeru ve svých vzpomínkách jistě uchovají všichni z nás, kdo jsme jej znali. Čest jeho světlé památce. 

Tomáš Kučera

 

Rozloučení s ing. Kučerou se uskuteční v pátek 9. února 2018 ve 14 hodin, viz:
Smuteční oznámení

Vzpomínky na ing. Kučeru v časopise Demografie: 
2/19893/19992/20043/2009 (s. 211), 3/2014 (s. 259)

Přiložený soubor: M_Kucera_parte.pdf
Publikováno: Pondělí 05.02.2018 20:00

Akce dokumentů