E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení na Erasmus+ pro akademický rok 2020–2021

Vyhláška k výběrovému řízení na studijní místa v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních smluv katedry demografie a geodemografie
Čas 13.03.2020
od 09:00 do 11:30
Přiložený soubor: VR_Erasmus_2020.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci programu Erasmus+ výběrové řízení na studijní místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2020-2021. Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra uzavřena s partnerskými institucemi na příští akademický rok bilaterální dohody.

Partnerské instituce na akademický rok 2020-2021:

Univerzita Kód Země

Sveučilište u Zadru (University of Zadar)

HR ZADAR01

Chorvatsko

Universita' Ta'Malta

MT MALTA01

Malta

Universität Rostock

D ROSTOCK01

Německo

Universiteit van Amsterdam

NL AMSTERD01

Nizozemsko

Rijksuniversiteit Groningen

NL GRONING01

Nizozemsko

Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca

RO CLUJNAP01

Rumunsko

Univerzita Komenského v Bratislave

SK BRATISL02

Slovensko

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti (Tashkent State University of Economics)

UZ TASHKENT02

Uzbekistán

Studenti, kteří mají zájem v příštím akademickém roce vycestovat v rámci programu Erasmus+ mohou odevzdat svou přihlášku nebo přihlášky do čtvrtka 12. 3. 2020 do 15:00 hod. Zájemci předají na sekretariátu KDGD přihlášku s dokumenty vytištěnými v jednom exempláři:

  1. strukturovaný životopis v angličtině;
  2. stručný motivační dopis s uvedením důvodu zájmu o studium na zvolené vysoké škole (max. 1000 znaků včetně mezer);
  3. vyplněný formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům;
  4. výpis ze SIS s přehledem známek a průměr z doposud absolvovaných zkoušek v rámci celého dosavadního studia (studenti magisterského stupně studia předkládají také kopii přílohy k bakalářskému diplomu obsahující seznam všech studijních povinností v bakalářském stupni studia nebo odpovídající výpis ze studijního oddělení);
  5. doporučení školitele s vyjádřením ke studijnímu plánu (pokud již mají zadanou závěrečnou práci);
  6. případně doklad o znalosti jazyka na požadované úrovni.

Studenti jsou před podáním přihlášky povinni seznámit se s administrativními i obsahovými požadavky a programovou nabídkou přijímající strany. Dovolujeme si upozornit, že v rámci výměn je vyžadována znalost vyučovacího jazyka na úrovni B1–B2.

Výběrové řízení se uskuteční v pátek dne 13. 3. 2020 od 9:00 hod. v Z5 (3. patro mezi rýsovnami). Zúčastnit se jej mohou kromě studentů zapsaných ke studiu na katedře demografie a geodemografie také ostatní zájemci, kteří v příštím akademickém roce budou studenty fakulty. Státní příslušnost studenta a forma studia nerozhoduje. Finanční podporu z rozpočtu Erasmus+ mohou získat pouze ti, kteří ji doposud nečerpali na studijní výměnu ve stupni studia, jehož studenty budou v příštím akademickém roce. Přednost však mají ti studenti, kteří zatím žádnou podporu v rámci programu Erasmus+ v minulosti nečerpali. Detailní informaci naleznete na Internetu na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty.

 

V Praze dne 24. 2. 2020

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

 

Tisková verze v pdf.
 

Publikováno: Pondělí 24.02.2020 09:00

Akce dokumentů