E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch studentů KDGD v soutěži o nej kvalifikační práci!

Naši absolventi Mgr. Vojtěch Říha a Mgr. Albína Malinová uspěli v druhém ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie!

13. prosince 2017 se v rámci diskusního večera České demografické společnosti vyhlašovaly výsledky 2. ročníku soutěže České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie

V rámci konkurence 12 přihlášených prací se na prvních dvou místech umístili absolventi naší katedry, kteří z rukou předsedkyně ČDS doc. Ing. Jitky Langhamrové, CSc. převzali kromě ocenění také finanční odměnu, která byla s daným umístěním spojena. 


1. místo: Mgr. Vojtěch Říha

za práci Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje“

  • diplomová práce obhájená na KDGD PřF UK
  • vedoucí práce: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
  • všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde

 

2. místo: Mgr. Albína Malinová (roz. Řezníčková)

za práci „Typologie plodnosti států Evropské unie“

  • diplomová práce obhájená na KDGD PřF UK
  • vedoucí práce: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
  • všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde

 

3. místo: Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D. (roz. Csefalvaiová)

za práci „Demencia v Českej republike: vývoj, projekcia a rizikové faktory

  • dizertační práce obhájená na FIS VŠE v Praze;
  • školitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
  • práci je možné stáhnout zde.

 

 

Výhercům gratulujeme!

 

 

Publikováno: Čtvrtek 14.12.2017 10:00

Akce dokumentů