E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch katedry v celosvětové soutěži studentských prací SAS Curiosity Cup

Projekt "Aktuální trendy pandemie covid-19 v Česku – demografická perspektiva analýzy", na kterém pod vedením dr. K. Hulíkové spolupracují studenti NMgr. demografie, se dostal do dvacítky nejlepších celosvětových projektů roku 2021/22 v rámci celosvětové soutěže studentských prací SAS Curiosity Cup. GRATULUJEME!

Ačkoli vlivem současného dění se může zdát, že tématika pandemie onemocnění covid-19 již není aktuální, bohužel ještě stále není zcela za námi.

V rámci katedry demografie a geodemografie probíhá po celé dva roky systematická práce na tomto tématu, která našla a průběžně stále zaznamenává četné uplatnění a využití, a to i mimo vědecké publikace. I pro širokou veřejnost a prezentaci vybraných demografických přístupů k vizualizaci a analýze aktuálních pandemických dat vznikla a je průběžně aktualizována webová stránka projektu "Aktuální trendy pandemie covid-19 v Česku - demografická perspektiva analýzy" (https://sites.google.com/natur.cuni.cz/demographic-analysis-sas-covid/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/cesko_aktualne). Jedná se o studentský projekt Bc. Ivany Račákové a Bc. Dominika Chlapce (oba jsou studenty Demografie v navazujícím magisterském studiu) vedený a zahájený již během roku 2020 dr. Klárou Hulíkovou, který je postaven na využití statistického software SAS, se kterým se studenti učí pracovat především v rámci navazujícího magisterského studia Demografie. 

Společností SAS Institute byl tento projekt v minulých týdnech navržen do celosvětové soutěže studentských prací SAS Curiosity Cup, kde se ve velké konkurenci dostal do dvacítky nejlepších projektů roku 2021/22. Jedná se o první zapojení českého projektu do této soutěže a doufáme, že zaznamenaný úspěch se stane motivem pro navázání v dalších letech. 

Zapojeným studentům, Ivaně a Dominikovi, jménem katedry děkujeme za jejich skvělou práci a  reprezentaci našeho oboru a gratulujeme k zaznamenanému úspěchu, na který můžeme být hrdí. Doufáme, že v budoucnu se dalšími projekty podaří neméně úspěšně navázat.

 

Publikováno: Pátek 18.03.2022 20:00

Akce dokumentů