E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSTUDUJTE DEMOGRAFII NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ!

Aktuální informace pro zájemce o studium demografie!

 

Sledujte také náš Facebook (https://www.facebook.com/demografieAlbertov) a Instagram (https://www.instagram.com/demografove).

 

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jako jediné pracoviště v Česku nabízí studium demografie ve všech třech stupních studia:

 • Bakalářský: Demografie se sociální geografií, Demografie se sociologií a Demografie s historií (3 roky; specializace se sociologií a historií ve spolupráci s FF UK, přijímací zkoušky se skládají pouze na PřF UK, a to ze základní orientace v problematice obyvatelstva, tj. z učiva zeměpisu a dějepisu, a mají pro všechny specializace shodné podmínky; podání přihlášky do 28. 2. 2023)
 • Navazující magisterský: Demografie (2 roky; podání přihlášky do 31. 3. 2023)
 • Doktorský: Demografie (v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia 4 roky; podání přihlášky do 30. 4. 2023)

Demografie je aktuálně žádaná specializace, má široké uplatnění, potřebují ji banky, pojišťovny, města i ministerstva.  Jako specialisté v datové analýze se uplatníte ve vedoucích pozicích.

Proč studovat demografii u nás?

 • Jako jediní v Česku patříme do mezinárodní sítě prestižních evropských demografických pracovišť Population Europe: The European Population Partnership
 • V rámci oboru si můžete sestavit studijní plán dle vlastního zaměření
 • Využít můžete také nabídku zahraničních stáží v rámci ERASMUS+
 • Budete studovat na Albertově – v místě, kde započala novodobá historie našeho státu

V lednu 2023 proběhne každoroční Den otevřených dveří. Přinášíme vám videopozvánku na tuto akci (kliknutím na obrázek se dostanete na kanál YouTube):

 

Poslední taková akce proběhla ve dnech 14. 1. a 15. 1. 2022, v rámci kterého bylo mj. představení studia demografie na PřF UK pro akademický rok 2022/2023.  Zde přinášíme prezentaci, která byla zájemcům o studium promítána:

Obsah prezentace:

 • představení studijních oborů
 • přihlášky
 • přijímací řízení a možnosti upuštění od přijímaček
 • studijní plány
 • uplatnění

Navštivte také podstránky Materiály z akcí pro veřejnost, kde naleznete videa živých prezentací a online část programu ze Dne otevřených dveří


 

Těšíme se na Vás!

Zleva: Boris Burcin, Ivana Kulhánová, Klára Hulíková Tesárková, Luděk Šídlo, Alice Velková, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková, Ludmila Fialová, Stefan Johnson, Anna Šťastná, Jitka Slabá, Kateřina Maláková
Foceno v listopadu 2021 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.

Přiložený soubor: Leták o KDGD
Publikováno: Neděle 30.04.2023 23:55

Akce dokumentů