E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSmuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. listopadu 2021 tragicky odešel ve věku 22 let Michal Dolanský, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, bakalářského studijního oboru Demografie s ekonomií.

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku na Michala, chytrého a talentovaného studenta, ale také skvělého kolegu a kamaráda.

 

Studenti a vyučující katedry demografie a geodemografie PřF UK

 

 

Publikováno: Pondělí 08.11.2021 08:00

Akce dokumentů