E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSborník z konference ČDS "Migrace a demografické výzvy"

Nový sborník z XLVI. konference ČDS "Migrace a demografické výzvy", která se uskutečnila v Jindřichově Hradci ve dnech 26.‒27. května 2016.

Sborník obsahuje celkem deset příspěvků, které je možné si stáhnout, buď jako celý dokument, nebo samostatně. Sborník byl také vydán na CD v Nakladatelství Oeconomica.


MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY

Sborník vybraných příspěvků z XLVI. konference
České demografické společnosti

Luděk Šídlo, Boris Burcin (eds.)

ISBN 978-80-245-2183-1 

 


© Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2016

Nakladatelství Oeconomica neručí za obsahovou a technickou kvalitu díla. 
Za použité materiály a citace odpovídá autor.

 


 

PŘÍSPĚVKY

Minulost a budoucnost migrace (Zdeněk Pavlík)

Aktuální masová migrace do Evropy (Jaroslav Macháček)

Možnosti analýzy demografického chování cizinců v ČR z běžné evidence a její výsledky (Terezie Štyglerová – Michaela Němečková)

Porovnání vnitřní a zahraniční migrace v jednotlivých krajích ČR v letech 1993–2014 (Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová)

Věková struktura cizinců v ČR (Jana Vrabcová)

Cizinci z třetích zemí – detailnější pohled na tuto skupinu cizinců v ČR (Jarmila Marešová)

Ekonomické aspekty pracovní migrace v ČR (Martina Šimková)

Dopravní nehodovost cizinců na území České republiky v roce 2015 (Jana Fabiánová)

Analýza migračního chování regionů soudržnosti Česka (Ivan Šotkovský)

Imigrace do Evropské unie a výzvy pro demografické modelování (Ondřej Šimpach – Marie Pechrová)

 

 

 

Publikováno: Pondělí 06.02.2017 11:00

Akce dokumentů