E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Pavlík laureátem pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty. Mezi oceněnými nechyběl ani prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.

Dne 24. června 2020 proběhlo v Karolinu slavnostní zasedání vědecké rady fakulty, v rámci něhož byly předány z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty.

Mezi oceněnými nechyběl náš kolega, prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc., který si i přes svůj pokročilý věk došel pro ocenění osobně. Katedra demografie a geodemografie se přidává ke gratulaci k ocenění, které si bezesporu zaslouží. Jsme hrdí na to, že máme mezi námi takovou osobnost, která stále předává své rady a životní, nejenom demografické zkušenosti. 

Z medailonku, který zazněl v Karolinu:

Profesor Zdeněk Pavlík je významný demograf a zakladatel moderní albertovské demografické školy. Zabývá se výzkumem a konceptualizací procesu demografické revoluce a vývoje demografických systémů. Na fakultě působí od 60. let a je významnou osobností demografie na české i mezinárodní scéně. Působil v Populačním oddělení OSN v New Yorku, byl jedním ze zakládajících členů a místopředsedou Evropské asociace pro populační studia (EAPS) a zakládajícím členem a předsedou České demografické společnosti. Na fakultě roce 1990 založil samostatnou katedru Demografie a geodemografie jako moderní pracoviště s širokým mezinárodním záběrem ve výzkumu i výuce.

 

Blahopřejeme!

 

Přehled všech oceněných naleznete ve fakultní aktualitě.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 02.07.2020 12:00

Akce dokumentů