E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPorodnost v Česku nesnížil ani covid-19

Odkaz na článek v časopisu Forum (Magazín Univerzity Karlovy), který se zabývá výzkumem "Současná česká rodina", který probíhá na katedře demografie a geodemografie ve spolupráci s MÚ Brno a VÚPSV v Praze. Sběr dat provádí agentura SC&C

Akce dokumentů