E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová kniha: "Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change"

Nová kniha Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., jejíž spolueditorkou a spoluautorkou je externí vyučující katedry demografie a geodemografie Mgr. Hana Hašková, Ph.D.

Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.).

Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

2009

 

Kritická pozornost, kterou feministické badatelky věnovaly konceptu občanství, zásadním způsobem přispěla k současnému chápání tohoto pojmu a proměně politické imaginace, která jej doprovází. Autorky knihy navazují na feministické diskuse ohledně pojetí občanství a zkoumají institucionální kontext, ideologie a praktiky, které utvářely příležitosti a bariéry plnohodnotného občanství žen z odlišných socioekonomických, etnických a národnostních skupin v komunistickém a postkomunistickém kontextu a konkrétně v České republice v období po druhé světové válce.

Autorky v knize problematizují statický popis postavení žen a genderových vztahů v komunistických společnostech střední a východní Evropy a poukazují na odlišné diskursy a institucionální kontext obklopující vztahy práce a péče a na odlišnosti v každodenních pracovních a pečovatelských praktikách v průběhu čtyřiceti let trvání komunistického režimu. Jednotlivé kapitoly rozlišují období před i po roce 1989, která byla charakteristická odlišnými vzorci participace žen na trhu práce, institucionálním rámováním kombinace práce a rodiny a politik péče, odlišným postavením sólo rodičů, romských rodin a cizinců. Autorky knihy na tyto procesy nahlížejí optikou kontinuity diskursů, praktik a institucí před a po roce 1989, což jim umožňuje doložit, jak složité jsou procesy kulturní a institucionální změny navzdory podstatné proměně společenského a ekonomického systému.

 

  • Distribuce: Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00
  • Praha 1, tel.: 222 221 761, 210 310 217, fax: 222 220 143
  • e-mail: prodej@soc.cas.cz
  • Další informace o publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.: http://publikace.soc.cas.cz/

 

 

Publikováno: Pondělí 22.02.2010 06:00

Akce dokumentů