E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDominance našich absolventů v soutěži ČDS

Ve středu 8.12.2021 byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie. V konkurenci 19 přihlášených prací absolventi naší katedry opanovali všechny vyhlášené kategorie!

Gratulujeme a za skvělou reprezentaci katedry děkujeme:

 • kategorie bakalářské práce:

  • Filipovi Trejbalovi (1. místo) za práci „Vývoj celkové úmrtnosti a úmrtnosti podle příčin v zemích V4 od počátku tisíciletí“ (vedoucí práce: Mgr. Anna Altová)
  • Filipovi Vlasákovi (3. místo) za práci „Sebevražednost v české společnosti na přelomu 19. a 20. století“ (vedoucí práce: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.)
 • kategorie diplomové práce:

  • Kateřině Martínkové (1. místo) za práci „Asistovaná reprodukce – vliv na plodnost a vybrané charakteristiky novorozenců v Česku“ (vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.)
  • Jakubovi Strakovi (2. místo) za práci „Vybrané determinanty zdraví populace a jejich vliv na úmrtnost v evropských státech“ (vedoucí práce: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.)
  • Jakubovi Vachuškovi (3. místo) za práci "„Analýza vývoje plodnosti ve vybraných zemích Evropy mezi lety 1970 a 2014 s využitím alternativních metod“ (vedoucí práce: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.)
 • kategorie dizertační práce:

  • Barboře Janákové Kuprové (1. místo + cena publika za nejlepší prezentaci) za práci „Obyvatelstvo na středočeském panství Škvorec od poloviny 18. století

   do konce 19. století“ (školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.)

 

Výsledky s i se zdůvodněním hodnotící komise naleznete na: 
https://www.czechdemography.cz/soutez/6-rocnik-souteze/vysledky-6-rocniku/ 

Publikováno: Středa 08.12.2021 20:00

Akce dokumentů