E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografové z Albertova na předních příčkách Soutěže ČDS

7. ročník soutěže České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci vyhrály studentky z naší katedry!

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 byly předány výsledky 7. ročníku soutěže ČDS o nejlepší závěrečné práce z oboru Demografie nebo jiných příbuzných oborů (s tématem práce, které se věnuje populační problematice, tj. např. z oborů sociologie, geografie, epidemiologie, ekonomie…), jejichž obhajoba proběhla v akademickém roce 2021/2022. Komise hodnotila kvalitu a přínos práce s ohledem na její typ. Celkem bylo přihlášeno 8 prací, což je na jedné straně nižší počet než minulé ročníky, ale zároveň to korespondovalo s celkově nižším počtem absolventů v uplynulém akademickém roce. Nižší kvantita přihlášených prací se však nikterak nepodepsala na jejich kvalitě.


Kategorie bakalářské práce

Celkem se přihlásily 3 bakalářské práce, tj. v souladu s pravidly byl vyhlášen pouze vítěz.

1. místo: Karolína Skurčáková za práci Demografická dividenda a populační moment v Číně a Indii: Zhodnocení dosavadního průběhu a potenciální budoucí vývoj; práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK, školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.


Kategorie diplomové práce

Celkem se přihlásilo 5 diplomových prací, tj. v souladu s pravidly byly vyhlášeny tři nejlepší práce.

1. místo: Eva Waldaufová za práci Asistovaná reprodukce v Česku: sociodemografické souvislosti vybraných léčebných metod; práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK, školitel: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

2. místo: Tereza Havelková za práci Současný stav a perspektivy vývoje kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory v SO ORP Kraje Vysočina; práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK, školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

3. místo: Markéta Pluhařová za práci Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě – analýza dat studie SHARE; práce obhájená na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, školitelka: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.


Kategorie dizertační práce

Do této kategorie nebyly přihlášen žádné práce


Cena publika

V rámci vyhlašování mohly autorky přihlášených prací prezentovat v krátkosti hlavní výsledky své práce, přičemž přítomní posluchači měli možnost hlasovat o tzv. Cenu publika pro nejlepší prezentaci (napříč všemi kategoriemi).

1. místo: Eva Waldaufová za prezentaci práce Asistovaná reprodukce v Česku: sociodemografické souvislosti vybraných léčebných metod.


Jménem katedry všem oceněným absolventkám blahopřejeme!

Odkaz na kompletní vyhodnocení s popisem hodnocení

 

Publikováno: Neděle 18.12.2022 17:00

Akce dokumentů