E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCovid-19 a plodnost

Pozvánka na Kulatý stůl České demografické společnosti, který pořádá společně s Českým statistickým úřadem. K tématu COVID-19 A PLODNOST pozvání přijali odborníci z řad demografů, sociologů ale i z gynekologicko-porodnické praxe.
Čas 28.11.2022
od 16:00 do 18:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

V rámci akce vystoupí se vstupním příspěvkem následující odborníci, kteří budou posléze připraveni k diskusi s účastníky:

Tomáš Sobotka

 • Vienna Institute of Demography (VID)
 • Vedoucí výzkumné skupiny VID pro výzkum porodnosti a rodiny, šéfredaktor Vienna Yearbook of Population Research.
 • Zabývá se širokou škálou témat souvisejících s plodností, včetně bezdětnosti, měření plodnosti, reprodukčních záměrů a asistované reprodukce, jakož i migrací a populačními trendy v Evropě.
 • Ve svém příspěvku se zaměří především na trendy plodnosti během pandemie v mezinárodním srovnání.

Terezie Štyglerová

 • Český statistický úřad
 • Vedoucí oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.
 • Kromě zajištění tvorby národní každoroční statistiky obyvatelstva a jejího použití pro mezinárodní účely, se odborně specializuje zejména na analýzu demografického vývoje, projekce obyvatel a otázky týkající se statistiky úmrtnosti podle příčin smrti.
 • Ve svém příspěvku se zaměří především na trendy plodnosti během pandemie v Česku.

Jana Paloncyová

 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
 • Absolvovala obor sociologie na FF UK a doktorské studium demografie na PřF UK.
 • Od roku 2001 pracuje v oddělení rodinné politiky VÚPSV, v. v. i..
 • Zabývá se především sociologií rodiny, rodinnou politikou, demografií a sociálně právní ochranou dětí. 
 • Ve svém příspěvku se zaměří na faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie.

Jitka Slabá

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • Odborná asistentka na katedře demografie a geodemografie Univerzity Karlovy.
 • Ve své odborné činnosti se věnuje tématu časování plodnosti, příčinám odkladu reprodukce do pozdějšího věku a možným následkům, které se mohou mimo jiné odrážet v reprodukčním zdraví žen, i dopady pandemií onemocnění covid-19 na reprodukční chování české populace.
 • Ve svém příspěvku představí dosavadní (a možná již nové?) poznatky ze šetření GGS, resp. téma "vládní boj s pandemií" zasadí do širších souvislostí.

Tomáš Fait

 • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Docent gynekologie a porodnictví na Univerzitě Karlově.
 • V současnosti pracuje ve FN Motol a na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
 • Je předsedou České menopauzální andropauzální společnosti ČLS JEP.
 • Publikuje zejména v oblasti reprodukční medicíny a gynekologické endokrinologie.
 • Ve svém příspěvku se bude danému tématu věnovat z pohledu "reálné praxe", tj. gynekologa/porodníka.

 

Kulatý stůl je otevřen všem zájemcům o populační problematiku!

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka v pdf

Více informací o této události...

Publikováno: Pátek 11.11.2022 07:00

Akce dokumentů