E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové katedry na konferenci České demografické společnosti

Ve dnech 15.–17. září 2021 proběhla v Ostravě 50. výroční konference České demografické společnosti, na které vystoupilo hned několik členů naší katedry.

Konference byla zahájena ve středu 15. září úvodní odbornou sekcí "DŮCHODOVÁ REFORMA", kterou organizoval dr. Tomáš Kučera, který zároveň byl jeden z panelistů. Následně v sekci "COVID-19" vystoupila dr. Klára Hulíková, která společně s prof. Dzúrovou prezentovala příspěvek "Pandemie COVID-19 a její dopad na úmrtnost v Česku". 

Druhý den konference (čtvrtek 16. září) byl nejprve ve znamení odborné sekce "REPRODUKČNÍ STÁRNUTÍ", kterou organizovala doc. Jiřina Kocourková, která ji také zahájila. Následovaly příspěvky dr. Anny Šťastné, dr. Borise Burcina a dr. Luďka Šídla. V rámci sekce vystoupily také studentky NMgr. Bc. Tereza Havelková, Bc. Eva Waldaufová, Bc. Adéla Volejníková), které prezentovaly výsledky svých bakalářských prací, které se zabývají danou problematikou). V rámci následné POSTEROVÉ SEKCE prezentovaly své výstupy dr. Jitka Slabá a dr. Anna Šťastná. 

Poslední den konference, v pátek 17. září, vystoupily v sekci "AKTUÁLNÍ DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM – příspěvky na téma zdraví, zdravotní stav a úmrtnost" Mgr. Anna Altová a Mgr. Kateřina Maláková.

Konference se setkala s velmi kladnými reakcemi jak co do odborného složení, tak i s ohledem na pestrý doprovodný program. Všem zúčastněným, kteří reprezentovali na této každoročně nejvýznamnější demografické akci naší ketedru, děkujeme! 

Prezentované příspěvky je možné si prohlédnout na stránkách konference

Členové Centra pro studium plodnosti na konferenici České demografické společnosti v Ostravě (září 2021)
První řada: Tereza Havelková, Eva Waldaufová, Adéla Volejníková
Druhá řada: Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Boris Burcin; Třetí řada: Jitka Slabá, Luděk Šídlo

Publikováno: Pátek 24.09.2021 17:00

Akce dokumentů