E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSpolečné prohlášení o globálním klimatu

U příležitosti Dne Země, který letos připadl na 22.4. a který se letos zaměřil na environmentální a klimatickou gramotnost, vydalo mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí Společné prohlášení o globálním klimatu.

Prohlášení připomíná velkou převahu vědeckých důkazů, že se naše planeta ohřívá, a to především v důsledku emisí skleníkových plynů z lidských činností a vyzývá k okamžité, udržitelné, globální společné akci založené na těchto důkazech tak, abychom se vyhnuli nejvážnějším důsledkům klimatické změny.

Vlády jsou nabádány zcela a naléhavě implementovat závazky, které učinily v Paříži v roce 2015, aby zajistily, že se nárůst globální teploty udrží výrazně pod hranicí 2°C nad hodnotou pre-industriálního období, a aby se snažily nárůst teploty omezit hranicí 1,5°C a aby srovnaly bilanci emisí skleníkových plynů na nulu v druhé polovině tohoto století.

Prohlášení poukazuje na významnou úlohu meteorologických a klimatických služeb při vývoji účinných nástrojů a systémů na podporu politických rozhodnutí, stejně jako důležitost součinnosti a spolupráce napříč státy, hospodářskými sektory I společností jako celku, Důraz je rovněž kladen na rozvoj vědy, vzdělání, výzkumu a inovací.

K tomuto prohlášení, které vzniklo z popudu Královské meteorologické společnosti a po jednání s Americkou meteorologickou společností, Evropskou meteorologickou společností a Mezinárodním fórem národních meteorologických společností, se připojila také Česká meteorologická společnost, na jejíchž stránkách www.cmes.cz najdete originál prohlášení i jeho českou verzi.

Přiložený soubor: file.2017-04-24.8813457543
Publikováno: Pondělí 24.04.2017 08:00

Akce dokumentů