E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace Venkovy a venkované

Nová publikace při příležitosti výstavy Venkovy a venkované
Venkovy a venkované, titulní strana
.

V roce 2009 uspořádalo Výzkumné centrum Rural v předsálí Geografické knihovny PřF UK výstavu Venkovy a venkované. Tato výstava je dále zapůjčována i na další místa v Česku a v roce 2010 ve spolupráci s MMR ČR vznikla z jednotlivých posterů výstavy prezentační publikace Venkovy a venkované, která transformuje do sešitu formátu A4 informace z jednotlivých výstavních posterů. Brožura je určena širší odborné i laické veřejnosti, která tak má možnost se v přehledu seznámit s hlavními trendy vývoje českého venkova v posledních 50 letech s důrazem na procesy transformace po roce 1990 do současnosti. 

Publikováno: Pondělí 21.02.2011 14:10

Akce dokumentů