E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetr Dostál odešel

V úterý 1. 6. 2021 nás dostihla smutná zpráva a o náhlém úmrtí našeho kolegy prof. Petra Dostála, M.A., Ph.D.

Prof. Dostál patřil od 90. let k velmi významným členům katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a společně s prof. Martinem Hamplem se v 90. letech výrazně podílel na formování nových výzkumných směrů na fakultě.

Po emigraci v roce 1968 dokončil studia geografie v Groningenu, Nizozemí. Od počátku své odborné dráhy se zaměřil na působení v akademickém prostředí a po dokončení studia byl přijat a dále působil na Amsterodamské univerzitě (od roku 1972), kde také úspěšně dokončil doktorské studium a získal titul Ph.D.  Jeho odborné práce byly zaměřeny na analýzy vývoje v socialistických zemích a především na změny v Sovětském svazu.

Ihned po roce 1989 Petr Dostál obnovil svoje kontakty se svojí původní Alma mater a vrátil se jako hostující profesor na svoji katedru. Od roku 1990 externě vyučoval na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se v roce 1992 habilitoval pro obor regionální rozvoj a prostorové plánování a kde v roce 1998 získal titul profesor sociální geografie. 

Po definitivním návratu na Přírodovědeckou fakultu UK v roce 1998 se plně zapojil do vedení výzkumných projektů.

Stěžejním pedagogickým zaměřením prof. Dostála byla přednáška Politická geografie. V této přednášce seznamoval studenty s vývojem politického myšlení a změnou paradigmat politické geografie.  Velmi široce pojatá přednáška Dějiny myšlení sociální a regionální geografie umožňovala absolventům orientovat se ve vývoji paradigmat geografického myšlení. 

 


Obrázek převzat z https://geography.cz/prispevek/zemrel-profesor-petr-dostal/

Přiložený soubor: PDostál_parte.pdf
Publikováno: Pátek 04.06.2021 12:00

Akce dokumentů