E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění učebnice Makroregiony světa

Spoluautorem publikace je doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

S potěšením oznamujeme, že Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 v oborech společenskovědních získal doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. a doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.Dza publikaci 

Makroregiony světa


Cenu udělil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost. 

Gratulujeme Ivanovi Bičíkovi za další významné ocenění!


Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů. Hodnocení makroregionů postupuje podle identických metodických kroků. Sledovány jsou jak přírodní poměry, historické souvislosti a populační charakteristiky, tak ekonomika a aktuální specifické fenomény v globálním kontextu i v regionálním měřítku. Obdobnou metodou kniha zobrazuje dílčí parametry geografie jednotlivých významných států a jejich klíčové problémy.


Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku je pojmenována po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum. Prostřednictvím této ceny Univerzita Karlova podporuje autory a autorské týmy svých základních součástí. Cena se každoročně uděluje ve třech oborech: (1) společenskovědních a humanitních, (2) lékařsko-farmaceutických a přírodovědných
a (3) matematicko-fyzikálních.

Publikováno: Pátek 04.12.2020 20:00

Akce dokumentů