E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění studentů geografické sekce

Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA v letošním roce ocenil i dva studenty geografické sekce!
  • Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů získala Bc. Tereza Kadeřábková (studijní obor Geografie a kartografie, bakalářská práce na téma "Identifikace potenciálně vhodných habitatů pro výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) s využitím dálkového průzkumu Země", vedoucí práce doc. RNDr. Lucie Kupková, CSc.)
  • Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získal Bc. Pavol Ďurkech (studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání, bakalářská práce na téma "Funkce školních dějepisných atlasů ve výuce na základních školách", vedoucí práce RNDr. Lenka Havelková)

 

Oceněným studentům a jejich školitelům blahopřejeme!

 

Aktualita, týkající se ocenění studentů Přírodovědecké fakulty, je k dispozici zde

Publikováno: Středa 10.06.2020 14:00

Akce dokumentů