E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová kniha: Cartography in Central and Eastern Europe

Nakladatelství Springer-Verlag Berlin Heidelberg vydalo novou knihu Cartography in Central and Eastern Europe. Na jejím vzniku se podíleli zaměstnanci katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

V rámci regionu střední a východní Evropy existuje již delší dobu výzkum v oblasi kartografie a geoinformatiky. V této knize se sešly poprvé výsledky výzkumu v této oblasti, od inovačních aktivit v národních agenturách, topografického mapování, aktivit v oblasti kartografie, kartografického modelování, multimediální kartografie, historické kartografie a kartografického vzdělávání . Bohatá a vůdčí role výzkumu v regionu střední a východní Evropy v oblasti kartografie je ověřena příspěvky z různých zemí.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (zastoupená Ing. Tomášem Bayerem, Ph.D., Ing. Markétou Potůčkovou, Ph.D., Ing. Miroslavem Čábelkou a RNDr. Janem D. Bláhou) společně s Mapovou sbírkou UK v Praze v knize prezentuje závěry své činnosti v oblati historické kartografie, aplikace výpočetní geometrie v kartografii, tvorbě kreativních map a estetiky v kartografii.

Publikováno: Čtvrtek 31.12.2009 23:00

Akce dokumentů