E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMonitorování výskytu klíšťat pomocí družic

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie je partnerem projektu IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010 s názvem: Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu
Čas 10.06.2015
od 12:45 do 12:45
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu

Projekt byl zaměřen na vývoj metodiky zpracování družicových dat, která umožní určovat druhy lesního a křovinatého porostu příznivé pro výskyt klíštěte obecného. Pro území celé České republiky bylo použito celkem devět scén pořízených přístroji na americké družici Landsat. Různé druhy porostu byly na řadě míst zmapovány terénním průzkumem a zaneseny do datbáze vzorků porostu.

Podle spektrálních vlastností lesních porostových tříd byly na každé scéně určeno 9 různých tříd. Jejich výskyt byl korelován z nemocností klíšťovou encefalitidou v obcích s rozšířenou působností za posledních 10 let. Na základě korelační analýzy a vyrovnání mezi scénami byly různé druhy porostu rozčleněny do šesti kategorií míry rizika onemocnění touto nemocí.

Výsledek byl znázorněn v mapě jak v tištěné tak v elektronické podobě. Na webovém portálu projektu je k dispozici interaktivní mapa, kterou je možné použít i na mobilním zařízení k ověření míry rizika v okolí aktuálního místa při pohybu v terénu.

Spoluřešitelé za KAGIK: 

  • Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.,
  • Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.,
  • Ing. Eva Štefanová,
  • Mgr. Lucie Červená,
  • Ing. Miroslav Čábelka
  • Bc. Petra Kolešová

 

 

Více informací o této události...

Publikováno: Pátek 07.08.2015 12:50

Akce dokumentů