E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKrajina a společnost v geografickém názvosloví: 8. historickogeografická konference

Konference se koná dne 25.1. 2012 od 9,30 hod. ve Velké geologické posluchárně (PřF UK, Albertov 6, Praha 2) a pořádá ji Výzkumné centrum historické geografie (Historický ústav AV ČR, Praha a katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK).
Čas 25.01.2012
od 09:30 do 17:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Program:


8,45-9,30 Registrace


9,30-9,45
ÚvodEva Semotanová (Historický ústav AV ČR), Praha, Pavel Chromý (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK)

Geografické názvosloví ve slovníkových dílech a databázích


9,45-10,05

Pavel Boháč (Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), Databáze GEONAMES a možnosti jejího využití pro historickou a geografickou obec

10,05-10,25
Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha) - Robert Šimůnek (Historický ústav AV ČR, Praha), Index českých exonym; Historická exonyma jako kulturněhistorický pramen

10,25-10,55 Přestávka na kávu

10,55-11,15
Milena Šipková (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno) Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka

11,15-11,35
Ivan Bičík - Jana Winklerová (PřF UK, Praha),  Vytváření a pojmenování srovnatelných územních jednotek v Databázi LUCC

11,35-11,55 Diskuse

11,55-13,00 Přestávka na oběd

Geografické názvosloví jako historický pramen


13,00-13,20

Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Praha), Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945-1948

13,20-13,40
Jaroslav David (Ostravská univerzita v Ostravě), Toponymické vytváření prostoru budovatelského města (na příkladu Havířova a Ostravy)

13,40-14,00
Milan V. Drápela (PřF MU, Brno), Názvosloví na Komenského mapě Moravy

14,00-14,20 diskuse

14,20-14,50 přestávka na kávu

14,50-15,10
Tomáš Klimek (Národní knihovna, Praha), Toponyma a staré cesty

15,10-15,30
Jiří Kupka (ČVUT, Praha), Geografické názvosloví a hodnocení krajinného rázu

15,30-15,50
Michal Semian (PřF UK, Praha), Název jako symbol regionu

15,50-16,30 Diskuse k bloku  + generální diskuse

Závěr konference


Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu semotanova@hiu.cas.cz

nejpozději do 10. 1. 2012.

Referenti přihlášky zasílat nemusejí.

 

.

Publikováno: Čtvrtek 01.12.2011 14:05

Akce dokumentů