E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Pozvánka na výroční konferenci České geografické společnosti do metropole západních Čech. Hlavní téma by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.
Čas 08.09.2020   00:00
10.09.2020   00:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali do metropole západních Čech na společnou diskusi mezi zástupci všech geografických disciplín. Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“ by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd, má geografická komunita jedinečnou příležitost přispět k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015. Šest klíčových oblastí Strategického rámce – Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí – představuje také rámcová témata naší výroční konference České geografické společnosti. Pro tematické zařazení Vašich příspěvku budeme vycházet z kategorií cílů udržitelného rozvoje. Na konferenci rádi přivítáme nejen akademickou veřejnost, ale také zástupce z praxe soukromé nebo veřejné sféry, učitele a studenty.

K hlavním tématům konference patří:

 • Udržitelná transformace měst a regionů (aktéři, strategie, příklady dobré praxe)
 • Nové koncepční přístupy k politice a plánování lokálního a regionálního rozvoje
 • Kritická reflexe Strategického rámce Česká republika 2030 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 • Společenské postavení geografie a geografů
 • Vývoj a management krajiny s podporou nových technologií
 • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje a společenská odpovědnost podniků
 • Environmentální a bezpečnostní rizika v městském a regionálním rozvoji
 • Výchova a vzdělávání na podporu udržitelného rozvoje
 • Think global, act local: zkušenosti s naplňováním SDGs v rozvíjejících se regionech světa jako inspirace pro naši lokální komunitu
 • Aktuální trendy a jejich dopady na různé typy územních struktur: klimatické změny, sociální a demografické změny, přechod od industriální k postindustriální (post-růstové) ekonomice, využívání místních zdrojů, digitalizace, udržitelná doprava apod.
 • Budoucnost venkova a malých měst
 • Efektivní využívání budov, ploch a infrastruktury sídel

Výroční konferenci pořádá Západočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Plzeň podle Vašeho zájmu.

Těšíme se na Vás v září 2020 v Plzni!

Za vědecký výbor konference

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Více informací o této události...

Publikováno: Pondělí 15.06.2020 00:00

Akce dokumentů