E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa

Výstava představuje soubor tematicky zaměřených map Prahy, které hodnotí novodobý historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti. Ke shlédnutí je od pátku 31. 7. v předsálí Mapové sbírky v budově Albertov 6.
Čas 31.07.2015   09:00
30.09.2015   17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Typologie rezidenčních areálů v Praze. Zdroj: http://www.atlasobyvatelstva.cz/

 

V podrobnosti katastrálních území jsou dokumentovány významné proměny počtu obyvatel, věkové, náboženské či národnostní struktury, ukázán je také vývoj nezaměstnanosti, kriminality, sociálního statusu či kvality bydlení v jednotlivých pražských čtvrtích. Zvláštní pozornost je věnována historickým aspektům a současnému vývoji migrace, procesu, který se významně podílí na sociálních proměnách Prahy. Některé nejnovější mapy jsou zpracovány také v podrobnosti urbanistických obvodů, které umožňují nahlédnout do sociální struktury již relativně malých a z hlediska typu bydlení homogennějších územních celků.

Ke všem vystaveným mapovým listům náleží doprovodný text zasazující danou problematiku do širšího kontextu. Expozice je vhodná pro české i cizojazyčné publikum, všechny mapy i texty jsou zpracovány v češtině i angličtině. Mapové listy jsou výstupem projektu financovaného Ministerstvem kultury České republiky „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“ a jejich autory jsou členové výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř působícího při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Místo konání:  Předsálí Knihovny geografie PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro)

 

Výstava je putovní a je ji možno zapůjčit.

 

KONTAKT:

Nina Dvořáková
nina.dvorakova@natur.cuni.cz

Urbánní a regionální laboratoř
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2

 

 

Publikováno: Středa 29.07.2015 11:50

Akce dokumentů