E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek Jany Spilkové a Luďka Šefrny v "Landscape and Urban Planning"

V prestižním odborném časopise Landscape and Urban Planning, ročník 94, číslo 2, 2010 byl publikován článek RNDr. Jany Spilkové, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK a RNDr. Luďka Šefrny, CSc. z katedry fyzické geografie a geoekologie Přf UK.

Článek popisuje dynamický boom velkoplošných maloobchodních zařízení v okrajové zóně velkých měst, kde tato výstavba vede ke změnám využití půdy a především k úbytku kvalitních zemědělských půd v zázemí měst. Na případové studii půd v okrajové části Prahy je pak ukázáno, že na periferii hlavního města pokrývají velkoplošné maloobchodní prodejny cca 128.3 ha původně zemědělské půdy, přičemž se jedná především o zábory vysoce kvalitní půdy (černozemě a luvizemě 79 ha). Článek tak upozorňuje na potřebu regulace výstavby velkoplošných maloobchodních zařízení a ochrany úrodných půd v rámci suburbánní zóny velkých měst. 

Spilková, J., Šefrna, L. (2010): Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: A pilot study on the urban fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Planning 94 (2). (ScienceDirect)

Publikováno: Pátek 15.01.2010 12:15

Akce dokumentů