E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCenu rektora pro nejlepší absolventy UK získala absolventka oboru Demografie se sociální geografií Bc. Adéla Kadlecová. Gratulujeme!

Dne 8. 4. 2019 byla ve Vlasteneckém sále Karolina slavnostně udělena Bc. Adéle Kadlecové cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského.

Adéla Kadlecová cenu získala za mimořádně kvalitní zpracování bakalářské práce s názvem Aplikace víceúrovňového modelování v geografii: příklad nezaměstnanosti a výborné studijní výsledky. Cílem bakalářské práce je podrobné představení metody víceúrovňového modelování, zhodnocení jejích přínosů a omezení a ukázka aplikace této metody na datech o nezaměstnanosti. Studenti geografie mohou představenou bakalářskou práci využít jako cenný zdroj informací a návod pro víceúrovňové modelování v geografickém výzkumu.

 


Více o bakalářské práci:

Bakalářská práce s názvem „Aplikace víceúrovňového modelování v geografii: příklad nezaměstnanosti“ je metodologicky zaměřená, což je u studentů geografie výjimečné a tím i náročnější na zpracování. Metoda víceúrovňového modelování je v sociálních vědách velmi oblíbená a často používaná, neboť vychází z dobře známého regresního modelu, který rozšiřuje a umožňuje jeho použití na hierarchická data vykazující vzájemnou závislost. Právě hierarchická struktura je pro sociálně-geografická data typická, neboť lidé žijí v určitých lokalitách a regionech, které na ně působí. Proto je překvapivé, že čeští geografové tuto metodu nevyužívají hojněji. Cílem bakalářské práce bylo podrobné představení této metody, zhodnocení jejích přínosů a omezení a ukázka aplikace v geografickém výzkumu nezaměstnanosti. Právě při práci s reálnými daty byly ukázány a diskutovány problémy, které musí při aplikaci víceúrovňového modelování výzkumník řešit.

Studentka vytvořila užitečnou práci, kterou mohou využít všichni, kteří chtějí získat informace o dané metodě a určitý návod pro její aplikaci v geografickém výzkumu. Potřeba je vyzdvihnout nadšení a pečlivost, se kterou studentka krok po kroku postupovala při zpracování bakalářské práce. Dokladem může být promyšlený náhodný a vícestupňový výběr, který vícekrát osobně konzultovala s dr. Zeleným z Českého statistického úřadu. Ze statistického hlediska výrazně překonala požadavky dosud absolvovaných statistických kurzů, poradila si s metodologicky náročnou odbornou literaturou i automatizací výpočtů při opakovaných analýzách. Při zpracovávání bakalářské práce studentka využila více než 70 publikací, z nichž je naprostá většina cizojazyčných, což je v daném stupni studia úctyhodné.

Více o Ceně rektora na fakultních stránkách.

Publikováno: Pondělí 08.04.2019 20:00

Akce dokumentů