E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAtlas krajiny České republiky

Právě vyšlo unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky.

Atlas krajinyV roce 2003 vypsalo Ministerstvo životního prostředí v rámci své grantové agentury soutěž o projekt Atlasu krajiny České republiky (AK ČR: Sk/600/01/03). Sešlo se několik návrhů. Ze soutěže vyšel vítězně projekt zajišťovaný konsorciem osmi institucí pod vedením Výzkumného ústavu krajiny a okrasného zahradnictví v Průhonicích.

Přírodovědecká fakulta UK (především Geografická sekce) byla jedním z klíčových řešitelů tohoto projektu, jehož celkové náklady překročily 50 milionů korun. Projekt obsahující asi 1100 grafických originálů (mapy, kartogramy, kartodiagramy, schémata, fotografie apod.) s krátkými vysvětlivkami od více než 300 autorů se připravoval v letech 2004 – 2010.

Letos na podzim Atlas vyšel v papírové podobě (vázaný i v samostatných listech), k dispozici je též elektronická verze. Obsahuje především originální, dříve nepublikované mapy v měřítcích 1: 0,5 a 1: 1 milionu, grafy, kartogramy a dalších podklady. Svým obsahem představuje nejen významný zdroj informací pro decisní sféru, ale i zdroj pro vzdělávání v řadě oborů zaměřených na výzkum krajiny Česka a jde i velmi důležitý kulturní počin.

Atlas je zatím v jednom exempláři k nahlédnutí v Základní geografické knihovně PřF UK. O způsobu jeho distribuce budeme zájemce na tomto webu informovat jakmile bude jasná cena jednotlivých exemplářů.

Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978 – 80 – 85116 – 59 – 5

Publikováno: Úterý 16.11.2010 08:25

Akce dokumentů