E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAliance 4EU na Geografické sekci

V polovině června 2018 bylo na Geografické sekci uspořádáno pod záštitou děkana setkání geografických pracovišť v rámci strategického partnerství Evropské univerzitní aliance (tzv. 4EU)

Setkání se zúčastnili geografky a geografové ze tří evropských univerzit. Mimo hostitelské Geografické sekce Univerzity Karlovy se na jednání podíleli zástupci Heidelberské a Varšavské Univerzity. Hlavním cílem setkání bylo iniciovat mezinárodní spolupráci napříč geografickými pracovišti, která povede k vytvoření jednotného akademického prostředí, usnadnění mobility pro studenty, výzkumníky i zaměstnance, a dosažení špičkové úrovně vzdělávání v rámci aliance.

 

Podrobnější informace o Alianci 4EU – pro přihlášené uživatele 

Univerzitní informace o 4EU – informace přo širokou veřejnost

 

Publikováno: Úterý 22.01.2019 20:30

Akce dokumentů