E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení23. kartografická konference - pozvánka

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT zvou na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Programový výbor 23. kartografické konference určil následujících deset konferenčních témat:

  • Teoretické aspekty současné kartografie
  • Praktická a komerční kartografie
  • Vzdělávání v kartografii a školská kartografie
  • Uživatelské aspekty kartografických děl
  • Webová kartografie
  • Kartografie ve státním sektoru
  • Otevřená data a open source v kartografii
  • Historická kartografie a stará mapová díla
  • Aplikovaná kartografie v přírodních i společenských vědách
  • Aktuální technologické trendy v kartografii

Těšíme se na společné setkání v městě, které se stalo v minulostí zdrojem tvůrčí inspirace pro významné osobnosti naší kultury, jako jsou Petr Brandl, Josef Kajetán Tyl, či Jiří Orten.

Nechť je nádherné prostředí Jezuitské koleje GASK pro účastníky 23. kartografické konference inspirativním a příjemným mistem k setkaní i k diskuzi o historii, přítomnosti i budoucnosti kartografie.

Do 30. dubna 2019 je možné se zaregistrovat za zvýhodněný konferenční poplatek.

Více info naleznete na webu: http://23kk.natur.cuni.cz.

 

 

Publikováno: Středa 06.03.2019 15:10

Akce dokumentů