E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Univerzitní workshop: Research Data Management & Open Science

Workshop proběhne 12. října 2018 v Karolinu a je určen výzkumníkům i administrátorům výzkumných projektů. Účastníci získají základní povědomí o „research data management“, „open science“ a „data management plans“ – konceptech, které jsou v evropském výzkumném prostoru stále důležitější. Součástí workshopu budou i praktická cvičení.

Publikováno 30.8.2018

Univerzita Karlova založila CUIP

Koncem června tohoto roku založila Univerzita Karlova 100% vlastněnou dceřinou společnost Charles University Innovation Prague s.r.o., zkráceně CUIP. Cílem této společnosti je přenos vědeckých poznatků do praxe.

Publikováno 13.8.2018

ERC granty 2019 – předběžné informace o nadcházejících výzvách

ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Aktuálně se blíží uzávěrka pro ERC Starting Grants (pro výzkumníky 2-7 let po PhD, kteří si zakládají vlastní výzkumný tým) a ERC Synergy Grants (pro multidisciplinární projekty 2-4 vědců, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně). Pokud plánujete nebo zvažujete podání žádosti o ERC grant, kontaktujte Oddělení projektového řízení.

Publikováno 6.8.2018

Vypnutí el. proudu ve 3.NP budovy Albertov 6

V rámci rekonstrukce místností č. 208, 210 a 211 ve 3. NP budovy Albertov 6, bude v pondělí 6. 8. 2018 vypnut elektrický proud, po dobu přepojení.

Publikováno 1.8.2018

Uzavření bistra

V době letních prázdnin od 2. 7. do 31. 8. 2018 je uzavřeno bistro Živina v budově Albertov 6.

Publikováno 9.7.2018

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018 – připomenutí

Připomínáme otevřenou výzvu k předkládání projektů na výzkumné postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 12. 9. 2018.

Publikováno 18.6.2018

Zahradní slavnost Klubu Alumni Univerzity Karlovy

První místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Vás srdečně zvou na Zahradní slavnost, která se, pod záštitou senátora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., koná ve středu 27.6.2018 od 18:00 do 20:00 ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Publikováno 13.6.2018

Upozornění na podvodné emaily

Upozorňujeme fakultní veřejnost, že v poslední době se opět objevily pokusy o podvodné získání hesla (tzv. phishing).

Publikováno 1.6.2018

21. ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen

Společnost Siemens, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a rektorem Tomášem Zimou, který převzal roli předsedy jedné z porot, hledá a následně ocení nejlepší studenty, vedoucí jejich prací, mladé vědce a pedagogy. V letošním roce na vítěze čekají navýšené odměny spolu s cenou 10 000 Kč za doporučení vítěze. Přihlášky podávejte do 25.listopadu 2018.

Publikováno 25.5.2018

ERC Advanced Grants 2018: výzva a interní pokyny

Granty European Research Council (ERC) podporují výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Advanced grants jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor. Uzávěrka je 30.8.2018. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do aktuální výzvy, aby do konce června kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Publikováno 21.5.2018

Nabídka stipendijních pobytů na německých odborných pracovištích pro rok 2019

Německá spolková nadace pro životní prostředí, DBU, vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy magisterského studia vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. Termín přihlášek je do 1.8.2018.

Publikováno 16.5.2018

Výzva TA ČR, program ÉTA

9. května byla vyhlášena druhá veřejná soutěž v programu ÉTA. Termín pro podávání návrhů do soutěže je 21.června 2018. Hlavní změnou od 1. veřejné soutěže je snížení maximální podpory na projekt na 80% a v případě, že aplikačním garantem bude podnik, musí být uchazečem projektu (tedy být interním aplikačním garantem).

Publikováno 15.5.2018

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

Jedním z účelů nově založeného Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK je podpora pedagogické činnosti. Nadační fond proto poprvé v historii své existence vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o tento příspěvek. Konečný termín pro podávání žádostí je 15.6.2018

Publikováno 11.5.2018

Workshop pro žadatele o ERC granty

Akce proběhne 11. – 12. 6. 2018 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6) a je určena pro výzkumníky, kteří se plánují ucházet o grant European Research Council: ERC Starting grant v říjnu 2018 nebo o ERC Consolidator grant v únoru 2019. ERC granty jsou udělovány až na 5 let a financují výzkumné projekty směřující za hranice poznání v daném oboru.

Publikováno 3.5.2018

Akce dokumentů