E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Výsledky 34. ročníku memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka

Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK pořádala dne 19. listopadu 2018 tradiční, již 34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., MŠMT a ČAUS. Vítězem se stala štafeta 2. a 3.LF A pod vedením trenérky PaedDr. Květy Skálové. Soutěže se zúčastnilo 168 plavců, kompletní výsledková listina je v aktualitě.

Publikováno 21.11.2018

Hamba na PřF UK

Zveme všechny zájemce o dobré divadlo na reprízu, možná poslední, představení Genius loci divadelního souboru Hamba, a to v úterý 11. prosince 2018 v 19:00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2

Publikováno 19.11.2018

Reprezentační ples Univerzity Karlovy

Zveme všechny milovníky plesů na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se bude konat dne 25. ledna 2019 od 20.00 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově. Rezervace vstupenek od 19.11. do 29.11.2018.

Publikováno 19.11.2018

ERC: Národní informační den

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 27. 11. 2018. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).

Publikováno 12.11.2018

Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie si pozvat Vás na vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera. V rámci vernisáže bude prezentován unikátní 3D model rekonstrukce zaniklého Ostrovského kláštera, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších 3D geoinformačních technologií. Prezentace modelu se koná v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v učebně Levá rýsovna, dne 20.11.2018 v 16:30.

Publikováno 10.11.2018

Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roku 1939 a 1989. Den boje za demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme i na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici začne v 11.30 program na Albertově projevy akademiků a studentů. Ukončení programu v 19.00.

Publikováno 10.11.2018

Zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že 30.10.2018 zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., zakladatel oboru elektrochemie nukleových kyselin, nositel Ceny Česká hlava 2014 a Neuron 2017 a řady mezinárodních ocenění. Rozloučení s profesorem Palečkem se uskuteční 8.listopadu v 11 hod. v Sále konventu Milosrdných bratří v Brně.

Publikováno 5.11.2018

Univerzitní kurz: Vedení pracovního týmu

Proběhne 4. prosince 2018 v Karolinu. Kurz seznámí vedoucí týmů se způsoby vedení týmových spolupracovníků, metodami tvorby týmů a využívání technik řízení týmové práce.

Publikováno 1.11.2018

ERC Consolidator Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny

Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 7. 2. 2019. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do této výzvy, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Publikováno 24.10.2018

21. ročník Ceny Wernera von Siemense

Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek.Siemens přichází se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 25. listopadu 2018.

Publikováno 23.10.2018

Senátní volby 2018

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 probíhají volby do Akademického senátu UK pro volební období 2019 - 2022 a volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2019 - 2021. Volit můžete prostřednictvím aplikace, přístupné po rozkliknutí této aktuality.

Publikováno 22.10.2018

LERU Doctoral Summer School 2019

Akce proběhne 14. – 19. 7. 2019 na University of Edinburgh a bude zaměřena na důležitost mezinárodní spolupráce ve výzkumu a na budování kontaktů. Bude vybrán jeden účastník za Univerzitu Karlovu (jeho náklady na účast budou hrazeny). Zájemci se mohou hlásit do 22. 3. 2019.

Publikováno 22.10.2018

Akce dokumentů