E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Chcete se naučit řídit projekty v oblasti vědy a inovací? Praktické kurzy už od února!

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se potkat s odborníky z praxe a učit se od těch nejpovolanějších? Vyberte si některý z předmětů, které pro LS 20/21 nabízí transferová kancelář UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty napříč fakultami a obory Univerzity Karlovy.

Publikováno 22.1.2021

Nadace Experientia: online meeting pro zájemce o start-up granty

Nadace Experientia srdečně zve všechny zájemce o program start- upů na založení vlastní výzkumné skupiny na online meeting, který pořádá v pondělí 8. února od 14.00. Na vaše dotazy bude odpovídat nejenom tým Nadace Experientia, ale také držitel start-up grantu Ondřej Baszczyňski, který v roce 2019 založil vlastní výzkumnou skupinu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Registrace do 7. února 2021.

Publikováno 20.1.2021

4EU+: výzva na podporu společných vzdělávacích projektů

S počátkem roku byla vypsána již dříve avizovaná výzva meziuniverzitní aliance 4EU+ pro další kolo podpory společných vzdělávacích projektů. K těmto projektům se bude konat 11. března 2021 jednodenní workshop. Uzávěrka pro podávání návrhů je 1.března 2021. Zároveň byl vyhlášen již 3. ročník Minigrantů UK. Jimi Univerzita Karlova podporuje týmy, které spolupracující ve vědě a výzkumu v rámci aliance 4EU+. Žádost o udělení grantu je možné podat rovněž do 1.3.2021.

Publikováno 14.1.2021

Vzdělávací akce jaro 2021

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na další sérii vzdělávacích akcí.

Publikováno 13.1.2021

Lecture: Viromes: from insects to infants

We would like to invite you to another lecture organized within the MICOBION Twinning project: Lecture given by Prof. Jelle Matthijnssens, principal Investigator, Laboratory of Viral Metagenomics, KU Leuven, Belgium. Lecture will take place on Wednesday, January 20th, 2021 at 11 a.m.

Publikováno 13.1.2021

4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů

Podpořeny budou projekty zaměřené na spolupráci ve vzdělávání mezi zapojenými partnerskými univerzitami – aktivity od workshopů přes společné kurzy po společné studijní programy. Do projektu musí být zapojeny alespoň tři ze šesti 4EU+ univerzit. Uzávěrka je 1. 3. 2021.

Publikováno 13.1.2021

OPEN SCIENCE: od dat k publikaci

Pro řešitele a účastníky projektů financovaných Evropskou komisí, ale i pro ostatní zaměstnance Univerzity Karlovy pořádá Centrum pro podporu open science sérii praktických školení, která se uskuteční ve dnech 3. - 4. února 2021.

Publikováno 5.1.2021

Bookport pro celou UK

Pro letošní rok byla nově, celouniverzitně, pořízena databáze Bookport pro celou UK. Dostupné jsou tituly z kolekcí "Zdravotnictví", "Byznys", "Technika" a "Společenské vědy" od českých nakladatelů. Jednotlivé tituly jsou pro studenty a zaměstnance UK dostupné bez omezení online i offline v mobilní aplikaci.

Publikováno 4.1.2021

Fakultní on-line setkání k problematice distančního zkoušení velkého počtu studentů

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne velmi pravděpodobně alespoň část zkoušek během zkouškového období online. Jak si s takovou situací poradit? Dobrou praxi budou sdílet zástupci fakulty i mimofakultní specialisté, moderovat bude bude proděkanka PřF UK pro koncepci studia doc. Markéta Martínková. Setkání proběhne prostřednictvím platformy Zoom ve čtvrtek 14.1.2021 od 12.00 do 13.30

Publikováno 1.1.2021

Vánoční sbírka pro zvířata v útulcích

Materiální vánoční sbírka pro psy a kočky v útulcích probíhá pod stromečkem na Albertově 6 a ve Viničné 7. Za MATERIÁLNÍ pomoc zúčastněným předem ze srdce děkujeme! Po ukončení budou věci odvezeny do vybraných útulků.

Publikováno 11.12.2020

Online rozhovor s Danielem Chamovitzem a Viktorem Žárským

Daniel Chamovitz, izraelský badatel světového formátu, představí knihu Co rostlina ví českým čtenářům. On-line rozhovor s autorem povede prof. Viktor Žárský, spolupřekladatel knihy, úvodní slovo pronese Jeho Excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael. Český překlad knihy vyšel v Nakladatelství Academia v říjnu 2020.

Publikováno 9.12.2020

Panelová diskuse: Jáchyme, hoď ho do stroje

Rok 2020 si na svůj konec schoval i některá příjemná překvapení a jedním z nich jsou výsledky pravidelné soutěže CASP v predikci 3D struktury proteinů - řada účastníků zaznamenala neobvyklý pokrok v přesnosti svých metod, ale jeden ze soutěžících firma DeeepMind, která už dříve svými algoritmy porazila šampiony v šachu i go, dosáhla s metodou Alphafold2 úspěšnosti, která vyráží dech a může znamenat skutečnou revoluci ve studia proteinů i medicíně. Nenechte ujít naši panelovou diskusi ve čtvrtek 10.12. 2020 od 18.00 na zoom (https://cuni-cz.zoom.us/j/98135025518) nebo Facebook stránce Bioinformatika na UK.

Publikováno 7.12.2020

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

Publikováno 7.12.2020

on-line seminář: Potraviny pro budoucnost

Srdečně Vás zveme na on-line seminář organizovaný v pondělí 7.12.2020 od 13.00 Českou mikrobiomovou společností České lékařské společnosti JEP a programem Strategie AV21 "Potraviny pro budoucnost". Tématem virtuálního setkání bude Covid-19, vakcinace a očkovací látky.

Publikováno 3.12.2020

Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení

Rektor na návrh Akademického senátu PřF UK jmenoval Prof. Jiřího Zimu děkanem ke 1.12. 2020. Staronový děkan Jiří Zima předsedá kolegiu děkana, jehož novými členy jsou proděkan pro vědu, výzkum a vědecké informace doc. Vladimír Krylov, kde vystřídal prof. Adama Petruska a proděkan pro Geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí prof. Jiří Žák, kde vystřídal prof. Martina Mihaljeviče. Ostatní členové kolegia zůstávají stejní jako v minulém funkčním období děkana.

Publikováno 3.12.2020

Akce dokumentů