E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení

Absolventi magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, kteří získali na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku (SRZ). Po jejím úspěšném složení je jim udělen titul doktor přírodních věd (RNDr.).

Obecné pokyny a podmínky platné pro Přírodovědeckou fakultu jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení PřF UK

Podrobnosti o možnosti skládat SRZ na Ústavu pro životní prostředí jsou k nahlédnutí a ke stažení zde

 

Akce dokumentů