E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolitelné předměty pro bakaláře OŽP

Studenti prvního ročníku se na mě obrátili s dotazem, jaké volitelné předměty si mají zapsat. Samozřejmě platí, že si můžete zapsat jakýkoliv předmět, který najdete v SISu nebo Karolince, je vyučován a máte případné potřebné prerekvizice, abyste si ho mohli napsat. Nicméně pro vaši inspiraci níže přikládám seznam volitelných předmětů, o kterých si myslíme, že pro vás mohou být užitečné.

V prvním ročníku doporučuji to s volitelnými předměty nepřehánět, přechod ze střední na vysokou školu je náročný sám o sobě a není potřeba, abyste v prvním ročníku získali dvakrát tolik kreditů než je nutné. Navíc některé předměty, byť nevyžadují žádnou prerekvizici, očekávají určité předchozí vědomosti z více předmětů, a proto je účelnější si je napsat až po absolvování těchto předmětů – proto přidávám doporučený ročník, který je opět pouze informativní.
Absolvujete-li nějaký volitelný předmět v bakalářském studiu, mějte na paměti, že si ho již nemůžete (nemá-li opakovatelnost) zapsat ve studiu magisterském. Předměty doporučované pouze pro 3. ročník jsou již zpravidla odbornější specializační předměty magisterské úrovně, které vyžadují určitou orientaci v problému.

Kód, název přemětu, rozsah, způsob ukončení, kredity, semestr

MO550P70 Ekologie mikroorganizmů 2/1, Z+Zk, 2, Z (dop. r. 3)

MO550P59 Geoinformační metody pro studium ŽP  0/4[D] KZ 4 L (dop. r. 2-3)

MO550P98 Moderní ichtyologické metody 2/0 Zk 3 Z (dop. r. 3)

MO550P103 Molekulární metody v environmentálních vědách 2/0 Zk 3 Z (dop. r. 3)

MO550S02 Základy fotodokumentace 1/0 Zk 2 Z (dop. r. 2-3)

MO550P112 Úvod do socioekonomických otázek ŽP 2/0 Zk 3 L (dop. r. 1-3)

MB162P04 Environmentální ekologie živočichů 2/0 Zk 3 Z (dop. r. 1-3)

MO550C06E Aktuální otázky environmentálních věd zimní 3/0 Z 3 (dop. r. 2-3)
náplň předmětu se mění každý rok, předmět je přednášen zahraničním odborníkem

 

Též je vhodné dbát na pravidlo, že pokud má student v jednom ročníku zapsáno více než 70 kreditů, musí pro postup do dalšího ročníku splnit minimálně 60 kreditů.  (4.3.Pravidla pro organizaci studia, Část I. Čl 4. 4.)

Vysvětlivky: kód předmětu (E= výuka v angličtině), název, rozsah přednášek/cvičení v hodinách týdně nebo [D] – dnech, [T] -týdnech, forma ukončení: Z – zápočet, Zk - zkouška, počet kreditů, semestr: L – letní, Z - zimní, doporučený ročník, * typ ředitele.

 

V Praze dne 14.9.2010                    Prof. Ing. Jan Frouz, CSc. (ředitel)

Akce dokumentů