E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZS 2016/2017

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů ZS 2016/2017

 

5.10.

vědecko-pedagogičtí pracovníci (Ústav pro životní prostředí PřF UK)
přehled výzkumných zaměření a možností studentských prací

12.10

Jaroslav Petr (Výzkumný ústav živočišné výroby)
Gene drive. Přepíšeme svět?

19.10.

Petr Musil (Katedra ekologie FŽP ČZU)
Změny populací vodních ptáků - vliv klimatických a jiných změn

26.10.

Jan Lukeš (Ústav pro životní prostředí PřF UK)
CNG autobusy v MHD - spása, nebo zhouba městského ovzduší?

16:00 - Habilitační řízení RNDr. Petra Baldriana, PhD (MBÚ AV ČR)

2.11.

Michal Vojtíšek (Centrum udržitelné mobility FS ČVUT)
Euro limity vs. realita: Proč jsou výfukové emise spalovacích v reálném provozu vyšší než během homologačních testů

9.11.

Careermarket: absolventi OŽP – kde jsou a jak se jim daří?
Jiří Hanzlík, Eva Chumanová a Filip Oulehle

16.11.

Václav Janda (Ústav technologie vody a prostředí FTOP VŠCHT)
Vedlejší produkty desinfekce pitné vody

23.11.

Erik Cammeraat (Wiskunde en Informatica, Faculteit der Natuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam)
Biological driven development of soils and landscapes: interactions
between biota, geomorphology, hydrology and soils

30.11.

Petr Kuneš (Katedra botaniky PřF UK)
Rekonstrukce minulé vegetace a prostředí pro ochranu přírody

7.12

Dušan Romportl (Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK):
Fragmentace krajiny a ochrana její konektivity – využití GIS modelů v praxi

14.12.

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

21.12.

Jan Frouz (Ústav pro životní prostředí PřF UK)
Projekt SoWa

4.1.

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

 

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Semináře jsou i v kalendáři ústavu: Kalendář ÚŽP - přidat do svého kalendáře: Gcal icon Ical icon

Akce dokumentů