E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZS 2019/2020

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 do 16:30 v Benátské 2, Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro). Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program:

2. 10.                      

Jiří Reif (Ústav pro životní prostředí PřF UK): úvodní informace pro studenty

9.10.                      

Lukáš Kůs (Česká inspekce životního prostředí): Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství

16.10.                      

Tomáš Maixner (OSVČ): Světlo a životní prostředí

23. 10.                      

Oldřich Syrovátka (Fakulta managementu VŠE): Komunitně vedený proces revitalizace krajiny

30.10.                      

Careermarket: absolventi OŽP – kde jsou a jak se jim daří? 
hosté: Hana a Jeňýk Hofmeisterovi, Magda Pecnová

6.11.                      

Vít Kodeš (Odbor jakosti vody ČHMÚ): Organické mikropolutanty v podzemních vodách ČR

13.11.                      

Monika Joschko (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research): When ecological theory meets agricultural practice: results from long-term field experiments in Müncheberg, Germany

20.11.                     

Thomas Heinkele (Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften, e.V. Finsterwalde) & Lucie Buchbauerová (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Soil of the Year in Germany

27.11.                      

Bohuslav Binka (Katedra environmentálních studií FSS MU): název bude upřesněn později

4.12.                 

Petra Innemanová (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Izraelské vodohospodářství – může být vzorem pro ČR?

11.12.                    

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

18.12.                      

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

8.1.                      

volný termín pro případ last minute change

Akce dokumentů