E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2015/2016

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů LS 2015/2016

 

17.2

Vladimír Kořínek, Zuzana Hořická (Katedra ekologie PřF UK, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM):  Význam terénních stanic pro výuku a bádání v hydrobiologii
24.2.

Milan Matolín (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK):  Radioaktivita přírodního prostředí České republiky

2.3.

Miroslav Šálek (Katedra ekologie FŽP ČZU): Velké polní dilema – (jak) chránit naše čejky?

9.3.

Andreas Liobner (Institute for Environmental Biotechnology, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna): Soil-pollutant interactions and geobiotechnological developments – exploiting microbial capabilities for sub-surface applications

16.3.

Miloslav Jirků (Parazitologický ústav BC AV ČR): Velcí a divocí jsou zpět – zubři, pratuři a divocí koně v české přírodě

23.3.

Jaroslav Vrba a kol. (Katedra biologie ekosystémů PřF JČU):  Čtvrtstoletí biologického zotavování šumavských jezer z důsledků acidifikace

30.3.

Michal Horsák (Ústav botaniky a zoologie PřF MU):   Ekologie a paleoekologie evropských slatinišť: měkkýši, vegetace, vodní bezobratlí a jejich ohroženost

6.4.

Diskusní seminář na téma „Česko hledá divočinu“ (hosté: Zdenka Křenová, Pavel Marhoul, David Storch; moderuje Jan Dušek)

13.4.

Vlastimil Rieger (Nadace Partnerství): Ekologické stavění a adaptace na změny klimatu - zkušenosti z provozu Otevřené zahrady

20.4.

Eva Krtková (Český hydrometeorologický Ústav):  Emise skleníkových plynů, sledování na mezinárodní a národní úrovni

27.4.

Martin Pivokonský (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Habilitační přednášk

4.5.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech
11.5. Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech
   

 

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Semináře jsou i v kalendáři ústavu: Kalendář ÚŽP - přidat do svého kalendáře: Gcal icon Ical icon

Akce dokumentů