E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZS 2011/2012

semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů ZS 2011/2012

5.10.

Úvodní organizační seminář + Mendeley: nástroj pro správu elektronických zdrojů

Doc. Ing. Jan FROUZ, CSc.  + Mgr. Josef BRŮNA (ÚŽP, PřF UK)

12.10.

Fate and transport of pollutants in the Elbe catchment area

Dr. Wolf von TÜMPLING (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Magdeburg, GE)

19.10.

Analýza rizik a sanace podzemních vod – teorie a praxe

RNDr. Pavel DUSÍLEK, PhD

26.10.

Zlepšování morfologicko-ekologického stavu vodních toků - revitalizace a renaturace

Ing. Tomáš JUST (AOPK, Praha)

2.11.

Sustainable use of biodiversity

Prof. Maurizio Guido PAOLETTI (Dpt of Biology, University of Padova, Italy)

9.11.

Ohrožení a ochrana ichtyofauny v České republice

Mgr. Jan DUŠEK (DAPHNE ČR)

16.11.

GIS day

Ing. Luboš MATĚJÍČEK, Dr. (ÚŽP, PřF, UK)

23.11.

Komunální odpady – možnosti jejich využití

Ing. Libuše BENEŠOVÁ, CSc. (ÚŽP, PřF, UK)

30.11

Kauza Šumava – co bude dál??  PŘESOUVÁ SE NA 11. LEDEN 2012

Doc. RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc, (ČGS)  Doc. RNDr. Jaroslav VRBA, CSc (HBU AV ČR) aj.

7.12.

Can we manage invasive species in a changing world?

Laura MAYERSON, PhD (Associate Professor, University of Rhode Island)
14.12.

Absolventi OŽP: kde jsou, jak se jim daří?

Více přednášejících (Absolventi ÚŽP pracující v oboru)

4.1.

2.NMgr. ročník prezentace DP

11.1. 2.NMgr. ročník prezentace DP (bude-li zapotřebí)

 

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Akce dokumentů