E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2020/2021

Semináře se konají pravidelně ve středu od 12:20 v Benátské 2, Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro). NYNÍ ONLINE.

Zoom:  

https://cuni-cz.zoom.us/j/96886779629?pwd=dE5QakJtdmMzL3M3YjY3R002Mmkxdz09

Program

 

 

3. 3.           

Enzo Essenza: „Next Generation Cities“ 

10. 3.         

Jakub Karas (UpVision): „Drony a možnosti jejich uplatnění v ochraně    životního prostředí“

17. 3.         

Jiří Guth (Ministerstvo životního prostředí ČR): „Natura 2000“

24. 3.                 

Ondřej Šubr (SumiAgro): "Precizní zemědělství – používání přípravků na ochranu rostlin, jejich působení, procesy jejich přestupu do ŽP a moderní přístupy k zemědělské produkci (využití dat DPZ v agronomické praxi)"

31. 3.   

Jindřich Duras (Povodí Vltavy, s. p.): „Transformace látkových toků v rybnících – vliv chovu kachen a zatížení sedimentů olovem – remote sensing a potenciál zapojení do cirkulárního pojetí ekonomiky"

7 .4.     

Marek Stibal (Katedra ekologie, PřF UK): „Biologické procesy v ledovcových systémech"

14 .4.  

Paul G. Keil (Oddělení ekologické antropologie, Etnologický ústav AV ČR): „Collective cognition and human-nonhuman teamwork"

21. 4.               

Yanina Benedetti (Fakulta životního prostředí ČZU): "Sacred oak woods increase avian diverzity and specialization"

28 .4.            

Zuzana Skřivanová/Radek Dlouhý (Ústřední pozemkový úřad): „Pozemkové úpravy a ochrana krajiny proti erozi"

5. 5.                      

Studenti 2. ročníku NMgr. studia (Ústav pro životní prostředí PřF UK)

prezentace postupu prací na diplomových projektech

12. 5.     

volný termín pro případ last minute changes nebo prezentaci studentů 

Akce dokumentů