E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLS 2014/2015

Semináře se konají pravidelně ve středu od 15:00 v Krajinově posluchárně (B14 - II. mezipatro), Benátská 2. Jsou určené všem studentům ÚŽP i případným zájemcům z jiných pracovišť.

Program odborných seminářů LS 2014/2015

 

18.2

Jarmila Šťastná (časopis Odpady): Současnost a budoucnost odpadového hospodářství v České republice

od 16:00 pokračuje mimořádný seminář:

Tomáš Cajthaml (Ústav pro životní prostředí PřF UK): profesorská přednáška

25.2.

Petra Horká (Ústav pro životní prostředí PřF UK):  Faktory ovlivňující pohyb a chování ryb v říčním prostředí

4.3.

Michal Vojtíšek (Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel FS ČVUT):  Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise

11.3.

Jana Svobodová (Katedra ekologie FŽP ČZU): Jaká je budoucnost tetřívků v ČR?

18.3.

Jiří Hromádka (Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Nottingham, United Kingdom): Možnosti využití senzorů na bázi optických vláken pro environmentální monitoring

25.3.

Hosté Jana Duška (Fórum ochrany přírody): diskusní seminář na téma „Potřebují druhy druhovou ochranu?"

1.4.

Tereza Ponocná, Václav Treml (Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK):  Odezva letokruhových chronologií smrku ztepilého podél gradientu nadmořské výšky a zeměpisné délky

8.4.

Pavel Reich, Petra Konvalinková (Českomoravský cement, a.s.):   Uplatňování zásad udržitelného rozvoje v průmyslovém podniku, aneb těžební společnost a ochrana biodiverzit

od 16:15 pokračuje mimořádný seminář:

Ulrich Dettweiler (Technische Universität München, Deutschland):

Theoretical and empirical aspects of outdoor teaching with a special focus on environmental educatio

15.4.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech

22.4.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech

29.4.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech

6.5.

Prezentace NMgr. 2. ročník OŽP - prezentace postupu prací na diplomových projektech
13.5. REKTORSKÝ DEN - výuka zrušena
   

 

 

!!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY.  PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN ZDE I NA NÁSTĚNCE ÚSTAVU!!!

http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi

Semináře jsou i v kalendáři ústavu: Kalendář ÚŽP - přidat do svého kalendáře: Gcal icon Ical icon

Akce dokumentů