E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled kontaktů

jméno e-mail místnost telefon
Pedagogové a vědečtí pracovníci      
Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. cajthaml@biomed.cas.cz přízemí 31 221951902
Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. carcharhinusleucas@yahoo.com 1. patro domeček 221951918
Prof. Ing. Jan Frouz, Ph.D. frouz@natur.cuni.cz přízemí 31 221951068
RNDr. Petra Horká, Ph.D. petra.horka@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951896
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. jan.hovorka@natur.cuni.cz přízemí domeček 221951910
Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. hunova@chmi.cz 1. patro domeček 221951896
Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. petra.innemanova@dekonta.cz 1. patro domeček 221951898
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. katerina.jandova@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951898
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. pavel.kindlmann@centrum.cz přízemí 33 221951903
RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. zd.krenova@gmail.com přízemí, 33 221951903
Ing. Luboš Matějíček, Dr. lmatejic@natur.cuni.cz 1. mezipatro 59 221951912
Mgr. Jana Načeradská, Ph.D. naceradska@ih.cas.cz

přízemí domeček

221 951 909
RNDr. Rudolf Přibil, CSc. pribilr@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951897
Doc. Jiří Reif, Ph.D. jirireif@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951896
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. jolana@blatna.cuni.cz 1. patro domeček 221951899
Ing. Hana Veselá, Ph.D. hana.vesela@natur.cuni.cz přízemí 34 / laboratoř

221951904/1914

       
Sekretariát      
Monika Novotná uzp@natur.cuni.cz přízemí 31 221951901
       
Knihovna      
Věra Kaidlová knihuzp@natur.cuni.cz přízemí 38 221951906
       
Laboranti a techničtí zaměstnanci      
Sylva Nováková novakov2@natur.cuni.cz přízemí 34

221951905

Mgr. Eliška Rydlová   přízemí 34 / laboratoř

221951904/1914

Edita Šípková edita.sipkova@o2active.cz HS Blatná 383491017
       
Laboratoře ÚŽP      
HS Blatná   Blatná

224491940

Laboratoř GIS   1. patro 59 221951912
Laboratoř ochrany vod   domeček, přízemí 221951913
Laboratoř měření kvality ovzduší   domeček, přízemí 221951907
Laboratoř instrumentální analýzy   domeček, přízemí 221951960
Laboratoř environmentální chemie a analýzy půd   domeček, suterén 221951914
Limnologická laboratoř   domeček, suterén 221951916
Mikroskopovna   domeček, půda 221951892
       
Pracovny PGS      
I. (malá)   domeček, půda 221951894
II. (velká)   domeček, půda 221951895

Akce dokumentů