E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetra Radochová

Změny společenstev hlístic během primární a sekundární sukcese
  • Kontakt: 
  • Místnost:
  • Téma disertace: Změny společenstev hlístic během primární a sekundární sukcese
  • Školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
  • Zahájení studia: 2015

Akce dokumentů