E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPeter Chanas

The occurrence of sun clusters as a part of thermoregulation in red wood ants Formica polyctena

 

  • Kontakt: chanasp@natur.cuni.cz
  • Místnost: Domeček UŽP – mikroskopovňa, pracovňa doktorandov, po dohode kedykoľvek
  • Téma disertace: Termoregulácia lesných mravcov z rodu Formica
  • Školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
  • Zahájení studia: 2015
  • Státní doktorská zkouška: X/2018

 

Research Internship:

February – May 2020 (Podpora internacionalizace – PřF UK): Research Topic: Sun basking in red wood ants Formica polyctena: Environmental and social drivers and contribution to the nest heating. Germany, University of Würzburg, Biozentrum, Behavioral Physiology & Sociobiology (Zoology II), Roces lab. Supervisor: Prof. Dr. Flavio Roces

 

Konferenčnné príspevky:

Prednáška – Vedecký kongres "Zoológia 2014", 19. Feriancové dni, Slovensko, Prešov, 2014. Chanas P.: Plôšky okolo stĺpov elektrického vedenia ako potenciálne významný prvok v udržiavaní biodiverzity mravcov intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny

 

Účasť na projektoch:

2015 – 2016: Projekt Ministerstva životního prostředí ČR TB030MZP114 „Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývající z konsolidace dat výsledků průzkumů v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV SP/2d1/141/07". Člen výskumného týmu so zameraním sa na mravce (blanokrídlovce).

 

Practice:

Identification of ant species by stereolupe and an identification key

 

Akce dokumentů