E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKateřina Kolaříková

Bioakumulace těžkých kovů a POPs ve vybraných druzích makrozoobentosu v řece Labe a přítocích

.

  • Email: katerina.kolarikova@natur.cuni.cz
  • Domeček - 1. patro
  • Název disertační práce: Bioakumulace xenobiotických látek v makrozoobentosu v řece Labe
  • Zahájení studia: 2007
  • Školitel: Doc. RNDr. Evžen Stuchlík, Csc.

 

Zahraniční stáž:

Díky finančním prostředkům Německé nadace pro životní prostředí (DBU) jsem absolvovala roční stipendijní pobyt v Oddělení povrchových vod na Výzkumném ústavu pro životní prostředí v Magdeburgu (Německo) - www.ufz.de

Všem zájemcům o bohaté zkušenosti jednoznačně doporučuji využít tohoto programu: v kurzu je problematika v oborech týkajících se jakýmkoliv způsobem životního prostředí. Více info:

http://www.dbu.de/1461.html

DBU kromě stipendijního programu pro absolventy vysokých škol (nejen pro doktorandy) poskytuje také stipendia na celé doktorské studium v Německu.

http://www.dbu.de/stipendien/

 

Publikace

Stuchlík, E., Horecký, J., Hardekopf, D., Jíchová, M., Kolaříková, K., Lapšanská, N., Mihaljevič, M. (2006) Změny druhové skladby makrozoobentosu a jeho kontaminace vybranými škodlivinami v Labi a dolní Vltavě. Závěrečná zpráva Projektu Labe. PřF UK Praha. 15 str.

Krám, P., Traister, E., Kolaříková, K., Oulehle, F., Skořepa, J., Fottová, D. (2008) Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON (In Czech). Zprávy o geologických výzkumech za rok 2007, ČGS, Praha, 162 – 168.

Kolaříková, K., von Tümpling, W., Bartels, P. (2009) Bioakumulace HCH-isomerů v makrozoobentosu v povodí Labe dvě desetiletí po skončení výroby. Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej společnosti. 22. – 26. června 2009, Třeboň. (Poster)

Krám, P., Traister, E., Kolaříková, K., Oulehle, F., Skořepa, J., Fottová, D. (2009) Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON. Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej společnosti. 22. – 26. června 2009, Třeboň. (Přednáška)

Kolaříková, K., von Tümpling, W., Bartels, P. (2009) HCHs accumulated in macroinvertebrates in the Elbe River basin two decades after the end of their production. 10th International HCH and Pesticides Forum. 6.-10. September 2009, Brno. (Presentation)

Kolaříková, K. von Tümpling, W. (2010) Recent bioaccumulation level of HCHs, HCB and DDTs in the Elbe River macroinvertebrates. Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích - Sborník 2010.

Kolaříková, K., Stuchlík, E., Liška, M., Horecký, J., Tátosová, J., Hardekopf, D., Lapšanská, N., Hořická, Z., Hovorka, J., Mihaljevič, M., Fuksa, J.K., von Tümpling, W. (2012) Long-term changes in the bioaccumulation of As, Cd, Pb and Hg in macroinvertebrates from the Elbe River (Czech Republic). Water, Air and Soil Pollution 223 (6): 3511 - 3526, DOI: 10.1007/s11270-012-1129-1

Kolaříková K. (2012) Dlouhodobé trendy v bioakumulaci těžkých kovů v makrozoobentosu Labe: co si počít s nehomogenním souborem dat. Sborník příspěvků 16. konferencie Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti. 25. – 29. Júna 2012 Jasná, Nízké Tatry (přednáška)

Kolaříková, K., von Tümpling, W., Bartels, P. (2012) Bioaccumulation of HCH isomers in selected macroinvertebrates from the Elbe River: sources and environmental implications. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661-012-2872-x (In Print)

Akce dokumentů