E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJosef Brůna

Modelování změn krajiny pomocí historických leteckých snímků, GIS, DPZ. Role rozsáhlých disturbancí na dynamiku horských lesů, historický a současný vývoj vegetace, především v bezzásahových oblastech.

Bruna

 

Projekty

2019-2023 Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab). Hlavní řešitel Petr Pyšek. GAČREXPRO 19-28807X.

2018-2021 Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále. Hlavní řešitel Jana Müllerová MŠMT LTC18007.

2018-2020 EFI Network FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMOSAM) hlavní řešitel Christopher Reyer.

2018 - 2022 Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty (smluvní výzkum NP Šumava).

2017 – 2019 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů– Přeshraniční spolupráce v rámci projektu Česká republika - Bavorsko- projekt č 99. Hlavní řešitel od roku 2018.

2017 - 2021 Zástupce člena řídící komise projektu COST: CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS).

2017 - 2019 Spoluřešitel Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou. Hlavní řešitel: Jan Wild. GAČR GA17-13998S.

2015 - 2017 Spoluřešitel Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu. Hlavní řešitel: Jan Wild, LD15158 - COST CZ.

2014 - 2017 spoluřešitel Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. hlavní řešitel: Jana Müllerová. TAČR TA04020455.

2014- 2018 Zástupce člena řídíci komise projektu COST: FP 1304 Towards robust projections of European forests under climate change (PROFOUND).

2014 - 2018 Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS), hlavní řešitel Milan Chytrý. GAČR GB14-36079G.

2012 - 2014 spoluřešitel Volně žijící kopytníci a jejich vliv na vegetaci v opuštěné krajině, hlavní řešitel Eva Horčičková, Financováno GAUK (Projekt 630112).

2010 - 2014  Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy, hlavní řešitel T. Herben, Financováno GAČR (Projekt 504/10/0843).

2010 - 2012 Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin, hlavní řešitel Josef Brůna, Financováno GAUK (Projekt 20310).

2009 - 2010 Podíl na projektu Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model, hlavní řešitel J. Wild. Financováno MŽP (Projekt SP/2D2/111/08).

2006 - 2008 Podíl na projektu Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině, hlavní řešitel T. Herben. Financováno GAČR (Projekt 526/06/0818).

Publikace

Lembrechts J.J., Aalto J., Ashcroft M.B., De Frenne P., Kopecký M., Lenoir J., Luoto M., Maclean I.M.D., Roupsard O., Fuentes‐Lillo E., García R.A., Pellissier L., Pitteloud C., Alatalo J.M., Smith S.W., Björk R.G., Muffler L., Cesarz S., Gottschall F., Backes A.R., Okello J., Urban J., Plichta R., Svátek M., Phartyal S.S., Wipf S., Eisenhauer N., Pușcaș M., Dan Turtureanu P., Varlagin A., Dimarco R.D., Jump A.S., Randall K., Dorrepaal E., Larson K., Walz J., Vitale L., Svoboda M., Finger Higgens R., Halbritter A.H., Curasi S.R., Klupar I., Koontz A., Pearse W.D., Simpson E., Stemkovski M., Graae B.J., Vedel Sørensen M., Høye T.T., Fernández Calzado M.R., Lorite J., Carbognani M., Tomaselli M., Forte T.G.W., Petraglia A., Haesen S., Somers B., Van Meerbeek K., Björkman M.P., Hylander K., Merinero S., Gharun M., Buchmann N., Dolezal J., Matula R., Thomas A.D., Bailey J.J., Ghosn D., Kazakis G., de Pablo M.A., Kemppinen J., Niittynen P., Rew L., Seipel T., Larson C., Speed J.D.M., Ardö J., Cannone N., Guglielmin M., Malfasi F., Bader M.Y., Canessa R., Stanisci A., Kreyling J., Schmeddes J., Teuber L., Aschero V., Čiliak M., Máliš F., De Smedt P., Govaert S., Meeussen C., Vangansbeke P., Gigauri K., Lamprecht A., Pauli H., Steinbauer K., Winkler M., Ueyama M., Nuñez M.A., Ursu T., Haider S., Wedegärtner R.E.M., Smiljanic M., Trouillier M., Wilmking M., Altman J., Brůna J., Hederová L., Macek M., Man M., Wild J., Vittoz P., Pärtel M., Barančok P., Kanka R., Kollár J., Palaj A., Barros A., Mazzolari A.C., Bauters M., Boeckx P., Benito Alonso J.L., Zong S., Di Cecco V., Sitková Z., Tielbörger K., van den Brink L., Weigel R., Homeier J., Dahlberg C.J., Medinets S., Medinets V., De Boeck H.J., Portillo‐Estrada M., Verryckt L.T., Milbau A., Daskalova G.N., Thomas H.J.D., Myers‐Smith I.H., Blonder B., Stephan J.G., Descombes P., Zellweger F., Frei E.R., Heinesch B., Andrews C., Dick J., Siebicke L., Rocha A., Senior R.A., Rixen C., Jimenez J.J., Boike J., Pauchard A., Scholten T., Scheffers B., Klinges D., Basham E.W., Zhang J., Zhang Z., Géron C., Fazlioglu F., Candan O., Sallo Bravo J., Hrbacek F., Laska K., Cremonese E., Haase P., Moyano F.E., Rossi C. & Nijs I. (2020) SoilTemp: a global database of near‐surface temperature. Global Change Biology 131: gcb.15123. https://doi.org/10.1111/gcb.15123

Pergl J., Petřík P., Fleischhans R., Adámek M. & Brůna J. (2020) Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. in human made environment: spread and persistence, two sides of the same coin. BioInvasions Records 9: 17–28. https://doi.org/10.3391/bir.2020.9.1.03

Červenka, J., Bače, R., Brůna, J., Wild, J., Svoboda, M., & Heurich, M. (2019). Mapping of mountain temperate forest recovery after natural disturbance : a large permanent plot established on Czech-German border. Silva Gabreta, 25, 31–41. online

Bugmann, H., Seidl, R., Hartig, F., Bohn, F., Brůna, J., Cailleret, M., François, L., Heinke, J., Henrot, A.-J., Hickler, T., Hülsmann, L., Huth, A., Jacquemin, I., Kollas, C., Lasch-Born, P., Lexer, M.J., Merganič, J., Merganičová, K., Mette, T., Miranda, B.R., Nadal-Sala, D., Rammer, W., Rammig, A., Reineking, B., Roedig, E., Sabaté, S., Steinkamp, J., Suckow, F., Vacchiano, G., Wild, J., Xu, C., Reyer, C.P.O. (2019) Tree mortality submodels drive simulated long-term forest dynamics: assessing 15 models from the stand to global scale. Ecosphere 10, 1–22. doi: 10.1002/ecs2.2616

Wild, J., Kaplan, Z., Danihelka, J., Petřík, P., Chytrý, M., Novotný, P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019). Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia, 91(1), 1–24. http://doi.org/10.23855/preslia.2019.001

Horčičková E., Brůna J., Vojta J.(2019)  Wild boar (Sus scrofa) increases species diversity of semidry grassland: Field experiment with simulated soil disturbances. Ecology and  Evolution 9(5): 2765-2774. https://doi.org/10.1002/ece3.4950

Vojta J., Brůna J., Horčičková E., Kačmarová L. (2018) Sukcese bezzásahových křovin a lesů ve vojenském újezdu Hradiště. S. 189-192 in Jongepierová I., Pešout P., Prach K. (ed.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha,  ISBN 978-80-88076-83-4.

Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346. doi: 10.23855/preslia.2018.235.

Röder, M., Latifi, H., Hill, S., Wild, J., Svoboda, M., Brůna, J., Macek, M., Nováková, M. H., Gülch, E., Heurich, M. (2018). Application of optical unmanned aerial vehicle-based imagery for the inventory of natural regeneration and standing deadwood in post-disturbed spruce forests. International Journal of Remote Sensing, 39(15-16), 5288-5309 . doi: 10.1080/01431161.2018.1441568

Müllerová, J., Bartaloš, T., Brůna, J., Dvořák, P., & Vítková, M. (2017). Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu. Botanický ústav AV ČR, Průhonice. Certifikováno MŽP.

Müllerová, J., Brůna, J., Bartaloš, T., Dvořák, P., Vítková, M., & Pyšek, P. (2017). Timing Is Important: Unmanned Aircraft vs. Satellite Imagery in Plant Invasion Monitoring. Frontiers in Plant Science, 8(May), 1–13. 10.3389/fpls.2017.00887

Čuda, J., Rumlerová, Z., Brůna, J., Skálová, H., Pyšek, P. (2017) Floods affect the abundance of invasive Impatiens glandulifera and its spread from river corridors. Diversity and Distributions 23(4). 342-354. doi:10.1111/ddi.12524.

Müllerová, J., Bartaloš, T., Brůna, J., Dvořák, P., Vítková, M. (2017) Unmanned aircraft in nature conservation: an example from plant invasions. International Journal of Remote Sensing 38(8-10):2177-2198. doi: 10.1080/01431161.2016.1275059

Štajerová, K., Šmilauer, P., Brůna, J., Pyšek, P. (2017). Distribution of Invasive Plants in Urban Environment Is Strongly Spatially Structured. Landscape Ecology 32(3): 681-692. doi:10.1007/s10980-016-0480-9.

Macek, M.; Wild, J.; Kopecký, M.; Červenka, J.; Svoboda, M.; Zenáhlíková, J.; Brůna, J.; Mosandl, R.; Fischer, A. (2017) Life and death of Picea abies after bark-beetle outbreak: ecological processes driving seedling recruitment. Ecological Applications 27: 156–167. doi: 2016. 10.1002/eap.1429.

Hais, M.; Wild, J.; Berec, L.; Brůna, J.; Kennedy, R.; Braaten, J.; Brož, Z. Landsat Imagery Spectral Trajectories — Important Variables for Spatially Predicting the Risks of Bark Beetle Disturbance. Remote Sens. 2016, 8, 1–22.

Zdeněk Kaplan; Danihelka, J.; Štěpánková, J.; Ekrt, L.; Chrtek, J.; Zázvorka, J.; Grulich, V.; Řepka, R.; Prančl, J.; Ducháček, M.; Kůr, P.; Šumberová, K.; Brůna, J. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia 2016, 88, 229–322.

Müllerová, J.; Brůna, J.; Dvořák, P.; Bartaloš, T.; Vítková, M. DOES THE DATA RESOLUTION/ORIGIN MATTER? SATELLITE, AIRBORNE AND UAV IMAGERY TO TACKLE PLANT INVASIONS. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences; Prague, 2016; Vol. XLI, pp. 903–908.

Dvořák, P., Müllerová, J., Bartaloš, T., and Brůna, J.: UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR ALIEN PLANT SPECIES DETECTION AND MONITORING, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W4, 83-90, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-83-2015, 2015.

J. Brůna, J. Wild, M. Svoboda, M. Heurich, J. Müllerová (2013) Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents, 294-306. In Forest Ecology and Management 305. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.06.017

Čada, Svoboda, Janda, Rejzek, Bače, Wild, Brůna (2013) Původ a historie narušení horských smrčin Šumavy – předběžné výsledky. Sborník z konference Lesník 21. století. 9 stran.

Vojta J.,Brůna J., Kubát M., Drhovská L.(2012) Případová studie: Doupovské hory – biodiverzita vs. velkoplošná sukcese. In: Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, část Případové studie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

Brůna, J. (2012) Use of high resolution remote sensing data for modelling of tree dispersal. in Modelling Forest Ecosystems - Concepts, Data and Application Proceedings of the COST FP0603 Spring School, May 9th - 13th, 2011, Kaprun, Austria. Eds: Pötzelsberger, Mäkelä, Hasenauer, Mohren, Palahí, Tomé. Universität f. Bodenkultur, Wien. ISBN 978-3-900962-98-2.

Červenka, J., Wild, J., Svoboda, M., Kopecký, M., Macek, M., Brůna, J., Zenáhlíková, J. The state of the natural regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 years after the total death parent stands. 2011. ISBN: 978-80-213-2086-1; Počet stran: 279 str. ; Vydavatel: ČZU v Praze; COYOUS 2011 - Konference mladých vědeckých pracovníků.

Brůna, J. (2010) Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků. Sborník z konference SGP 2010. Arcadata, Praha ISBN 978–80–904450–3–1, 80-87.

Brůna (2009) PEMZOK - Prostorově explicitní model zarůstání opuštěné krajiny (software) 1.0.1.5 http://sites.google.com/site/pemzok/home

Popularizační publikace

Šimáková T., Bohdalková E., Prach M., Brůna J. & Stella D. (2020) Odpady a zeleň, běžné problémy městských částí z pohledu kurzu GIS. ArcRevue 3–5  PDF.

Brůna J., Hederová L., Klinerová T. & Macek M. (2020) Jak teplo je v různých vývojových stadiích horského smrkového lesa ? Botanika 1: 19–21.

Svobodová, Brůna (2019) Pustý ostrov – ráj i past pro mořské želvy – ArcRevue 1-2/2019 PDF 

Stella, Brůna, Suske, Kuthan (2018) Cyklistika v Praze jako základ kurzu GIS. ArcRevue 1/2018 PDF

Brůna, J., Stella, D., Klimeš, A., Man, M., Kahounová, M., Wild, J. Kolik je na Šumavě  nosálů? ArcRevue 2/2016.

Brůna, J. ,Vojta, J. Doupovské hory: návrat k přírodě. Přírodovědci 2/2016.

Brůna, J., Čada, V., Svoboda, M., Wild, J. (2016) Historické lesnické mapy odhalují informace o narušenní lesů působením vichřice a lýkožrouta smrkového v 19. století. in Hubený, P., Čížková, P. Šumavské lesy pod lupou. Správa NP Šumava 2016, ISBN 978-80-87257-31-9, 129 stran. pp 21-23.

Čada, V., Brůna, J., Svoboda, M., Wild, J. Dynamika horských smrčin na Šumavě. Živa 5/2013

Zajíčková, L., Brůna, J., Vojta, J., Kopecký, M., Klagová, Z. (2011) Od zemědělské krajiny k novodobým pralesům. Živa 4/2011

Další výsledky

Software PEMZOK - Prostorově explicitní model zarůstání opuštěné krajiny

Konference

Účast

Výroční konference CZ-IALE 2009 "GEO BIO DIVERZITA: integrující perspektivy" (2009) Praha
Geomatika v Projektech (2010), Kozel
Trimble GIS Express (2010), Praha
Nová podrobná data z optických i radarových družic (2010), Praha
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství (2010), Křtiny
Trimble GIS Express (2011), Praha
20. konference GIS ESRI v ČR (2011) Praha
WSES - World Student Environmental Summit (2012) Lausanne, Switzerland
Trimble GIS Express (2012) Praha
Historická geografie v digitálním světě (2013) Praha
Probing Vegetation Conference (2013) Antwerpen, Belgium
22. konference GIS ESRI v ČR (2013) Praha
WSES - World Student Environmental Summit (2013) Lüneburg, Germany
European Space Solutions (2014) Praha
Trimble GIS Express (2015) Praha
Advancing horizons for land cover services entering the big data era (2016) Praha
Trimble GIS Express (2016) Praha
RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) (2016) Telč

Aktivní účast

Geologisk symposium (2008) Aarhus, Dánsko
17. konference GIS ESRI v ČR (2008) Praha
IGU-LUCC Conference (2010) „land use and land cover changes in a globalised world“, Praha
Student GIS Projekt (2010), Kozel
New approaches in land cover/use change research (2010), Praha
WSES - World student environmental summit (2011) Karlskrona, Sweden
Frontiers in Hitorical Ecology (2011) Zürich, Switzerland
Spatial Ecology & Conservation (2011) Birmingham, Great Britain
EARSeL-Temporal Analysis of Satellite Images (2012) Mykonos, Greece
ECCB - European Congress of Conservation biology (2012) Glasgow, Scotland, UK
21. konference GIS ESRI v ČR (2012) Praha
Natural Disturbance Conference (2013) Neuschönau, Germany
56 th IAVS conference (2013) Tartu, Estonia
GEOBIA (2014) Thessaloniki, Greece
FORDISMAN(2014) Tartu, Estonia
23. konference GIS ESRI v ČR (2014) Praha
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství (2015), Brno
24. konference GIS ESRI v ČR (2015) Praha
Living Planet Symposium (2016) Praha
GEOBIA (2016) Enschede, Netherlands
25. konference GIS ESRI v ČR (2016) Praha
EMAPI 14 (2017) Lisbon, Portugal
26. konference GIS ESRI v ČR (2017) Praha
27. konference GIS ESRI v ČR (2018) Praha
NNEXT – Non-native trees for european forests (2018) Vienna
Living Planet symposium (2019) Miláno, Itálie
EMAPI 15 (2019) Praha

Výuka

Předmět: GIS - moderně, prakticky a pokročile - turnus ve zkouškovém období ZS 2015/16 web: https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/gisproba/gis-turnus
Cvičení: GIS pro biologické aplikace web: https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/gisproba/home

Oponentury prací

BP - Jiří Tichý (2010) Vyhodnocení přirozeného zmlazení smrku ztepilého (Picea abies L.) na gradientu prostředí pískovcového skalního města (NP České Švýcarsko). Katedra pěstování lesů, FLD ČZU.
BP - Daniela Hojcsková (2010) Mapování povodí Litavky s využitím GIS. ÚŽP, PřF UK
BP - Alena Vávrová (2010) Historický rozvoj spontánní vegetace na výsypkách v okolí Sokolova. ÚŽP, PřF UK
BP - Zuzana Klagová (2010) Princípy výmeny dominánt v pionýrských lesoch. Katedra Botaniky, PřF UK.
BP - Vojtěch Stráník (2011) Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS. ÚŽP, PřF UK
DP - Jan Purkyt (2012) Analýza a hodnocení dynamiky vývoje lesa na Mostecku. FŽP ČZU.
BP - Pavel Wiesner (2012) Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině. Katedra botaniky PřF UK
DP - Václava Maťašovská (2013) Prediktivní modelování výskytu rostlinných druhů rodu křídlatka (Reynoutria) na Šluknovsku na základě stanovištních nároků. FŽP ČZU.
DP - Jan Vodička (2015) Model šíření spontánní vegetace na nerekultivovaných částech velké podkrušnohorské výsypky ÚŽP, PřF UK.
BP Ondřej Mevald (2016) Dynamika produktivity bylinného patra v teplomilné doubravě v přírodní rezervaci Na Voskopě (Český kras) v závislosti na intenzitě slunečního záření. FLD ČZU.
BP Jana Hernová (2017) Využití družicových dat programu Copernicus pro environmentální výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení REP rekultivovaných ploch v okolí jezera Medard. ÚŽP, PřF UK.
BP Kateřina Fialová (2017) Využití bezpilotních prostředků v získávání dat o životním prostředí ÚŽP, PřF UK.
BP Dominika Houdová (2018) Využití satelitních snímků v environmentálním výzkumu pro indentifikaci městkých tepelných ostrovů a jejich souvislosti s okolním prostředím s případnou studií na územní Prahy, ÚŽP, PřF UK.

Publikace nesouvisející s disertační prací

Brůna, Josef.  Metodický portál, Články: „Navrhni svůj ekodům“ [online]. 11. 03. 2010.[cit.27. 03. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/7355/NAVRHNI-SVUJ-EKODUM.html>

Brůna, Josef. Metodický portál, Články: „Bydlíme s přírodou – veřejná zeleň“ [online]. 06. 04. 2010.[cit.07. 04. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8453/BYDLIME-S-PRIRODOU-–-VEREJNA-ZELEN.html>.

Brůna, Josef (2010) E-learningový kurz Projektu 3V. In Alternativní metody výuky 2010, sborník příspěvků, GAUDEAMUS Hradec Králové, ISBN 978-80-7435-043-6.

Brůna, Josef; Semeráková, Bára (2011) Towards Science and Research. In Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice, editors Andrew Barton & Jana Dlouhá. p 247 - 264. Grosvenor House Publishing Ltd. ISBN 978-1-908105-33-2

Brůna, Josef (2010) E-learningový kurz Projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc. In Alternativní metody výuky 2011, sborník příspěvků, editors Miroslav Ulrich & Karel Zatloukal GAUDEAMUS Hradec Králové, ISBN 978-80-7435-104-4.

Kolektiv autorů (2010) Metodické materiály Projekt3V - Vědě a výzkumu vstříc. Praha. http://www.projekt3v.cz/

Kolektiv autorů (2014) Metodické materiály Badatelé.cz. Praha http://www.badatele.cz/metodicke-materialy.html

Akce dokumentů