E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMartin Ezechiáš

Látky s endokrinně disruptivním účinkem v životním prostředí, Bromované zpomalovače hoření, sledování estrogenní a androgenní aktivity
  • Email: martin.ezechias(at)natur.cuni.cz  
  • Pracoviště: MBÚ AV ČR v.v.i., Sektor Ekologie, Laboratoř environmentální biotechnologie (místnost 142) Vídeňská 1083, 142 20, Prague 4
  • http://www.biomed.cas.cz/mbu/lab142/

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů