E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagdalena Barešová

Koagulace organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) při úpravě vody, vliv AOM na odstraňování ostatních ve vodě přítomných znečišťujících příměsí
  • Email: baresova@ih.cas.cz
  • Telefon: +420 233 109 025
  • Název disertační práce: Koagulace polysacharidů produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa: vliv interakčních mechanismů
  • Zahájení studia: 2012

 

Publikace:

Pivokonský, M., Šafaříková, J., Barešová, M., Pivokonská, L., Kopecká, I. (2014): A comparison of the character of algal extracellular versus cellular organic matter produced by cyanobacterium, diatom and green alga. Water Research 51, 37-46.

Šafaříková, J., Barešová, M., Pivokonský, M., Kopecká, I. (2013): Influence of peptides and proteins produced by cyanobacterium Microcystis aeruginosa on the coagulation of turbid waters. Separation and Purification Technology 118, 49-57.

 

 

Konferenční příspěvky:

Baresova, M., Safarikova, J., Pivokonsky, M. (2013): How cyanobacterial peptides/proteins inhibit coagulation process by formation of complexes with coagulant. Proceedings of the 5th IWA Specialist Conference on Natural Organic Matter Research on CD. Perth, Western Australia, 1.10.-4.10.2013.

 

 

Účast na grantových projektech:

Grantová agentura ČR: P105/11/0247 „Charakterizace organických látek produkovaných sinicemi a řasami a jejich vliv na koagulaci a flokulaci“ (2011-2015)

Grantová agentura AV ČR, v. v. i.: IAA200600902 „Odstranitelnost organických látek produkovaných fytoplanktonem a jejich vliv na destabilizační a agregační procesy při úpravě vody“ (2009 – 2013)

Akce dokumentů