E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJiří Cejpek

Vodní režim, fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti degradovaných půd zejména na sokolovských výsypkách. Zabývám se též povrchovým a podpovrchovým odtokem a distribuci půdní vody. Vliv půdní fauny a vodního režimu na rozklad organické hmoty na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách.
  • Email: jiri.cejpek@gmail.com, jirkac@centrum.cz
  • K zastižení: odpoledne od 15h.(PO, ÚT, ST) v domečku v místnosti doktorandů, po emailové dohodě kdykoliv.
  • Název disertační práce: Hydrofyzikální vlastnosti degradovaných půd
  • Zahájení studia: 2011
  • Školitel: prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
  • Spolupráce: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice, 370 05

 

Publikace:

CEJPEK, Jiří, Václav KURÁŽ a Jan FROUZ. Distribuce dešťových srážek a vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek: Voda a Krajina 2013, Recenzovaný sborník. 1. vyd. Praha: ČVUT - FSV, 2013. ISBN 978-80-01-05318-8.

CEJPEK, Jiří; KURÁŽ, Václav; FROUZ, Jan. Vodní režim rekultivovanýh a nerekultivovaných výsypek. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae : sborník. 2011, 1, s. 52-55. ISSN 1335-0285.

BUJALSKY, L.; JIRKA, V.; CEJPEK, J.;FROUZ,J. Teplotní a vlhkostní režim výsypek : Obnova ekologických funkcí výsypek. Ekologie a společnost. 2011, 22, 6, s. 16-17.

KURÁŽ, V., FROUZ, J., KURÁŽ,M., MAKO,A., SHUSTR,V., CEJPEK,J., ROMANOV,OV., ABAKUMOV, EV. Changes in some physical properties of soils in the chronosequence of self-overgrown dumps of the Sokolov quarry-dump complex, Czechia. EURASIAN SOIL SCIENCE. 2012, 45, 3, 266 - 272. ISSN 1064-2293

CEJPEK, Jiří a FROUZ, Jan. Výsypka a její příroda: Naše příroda. Olomouc, 2013, č. 3, s. 82-85.

CEJPEK, Jiří, KURÁŽ, Václav a FROUZ, Jan. Hydrological Properties of Soils in Reclamation and Unreclamation Sites after Brown-Coal Mining. Polish Journal Environmental Study. 2013, roč. 22, č. 3, s. 645-652.

CEJPEK, Jiří a Jan FROUZ. Obnova vodního režimu na výsypkách. VTEI: Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. Praha, 2013, roč. 55, č. 4, s. 11. 

CEJPEK, Jiří. Voda, základ života. Veronica: Ekologický Institut. 2014, č. 28, 28 - 30.

 

Projekty:

GAUK č.169410 (2010 - 2012) "Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných půd"

Stáž:

Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam, Netherlands.

Osobní web: www.hedwik.borec.cz

Akce dokumentů